O časopisu

tit2014Evangelický měsíčník vychází od roku 1924. Náplní časopisu je předávat čtenářům, zejména z evangelické veřejnosti, aktuální a nezaujaté zprávy o dění v církvi jak z jejího ústředí, tak z farních sborů. Ekumenicky otevřený časopis se kromě stálých rubrik věnuje různým společenským otázkám, čtenáři mají možnost přečíst si rozhovory se zajímavými osobnostmi nejen z církevního světa, ale i z oblasti kultury a vědy, komentáře k aktuálním událostem i k ekologickým otázkám. Do měsíčníku přispívají renomovaní publicisté, teologové i laici. V posledních letech se stalo příjemnou tradicí dávat čtenářům vánoční dárek v podobě hudebního CD nebo DVD. V letošním 93. ročníku Českého bratra se věnujeme 500. výročí světové reformace a souvislostmi Lutherových důrazů s životem dnešní společnosti. Jednotlivá čísla ponesou názvy jako „Od knihtisku k facebooku“, „Múzy a víra“, „Je spása zadarmo?“ a podobně.

Od roku 2010 jsou k dispozici webové stránky časopisu www.ceskybratr.cz, kde si zájemci mohou přečíst většinu příspěvků (kvůli abonentům s měsíčním zpožděním). Do webu je vložena listovací aplikace, takže lze časopis prohlížet v podobě stejné s papírovou verzí, pod úvodníkem na domovské stránce jsou odkazy na jednotlivé články. U každého textu je vložena také audioverze, takže si lze příspěvky poslechnout. Za tuto vymoženost děkujeme středisku diakonie pro nevidomé a hlavně jeho dobrovolníkům pod vedením Jany Červeňákové, kteří texty namlouvají.

Náklad periodika je 2900 ks, roční předplatné činí 290 Kč, rozsah je  44 až 48 stran. Redakční uzávěrka každého čísla je vždy 15. den v měsíci. Časopis vychází kolem 10. dne následujícího měsíce.

K dostání ve sborech, v knihkupectví Kalich (Praha, Jungmannova 9), Brána (Praha, Ječná 19 ) a Cesta (Brno, Rašínova 5) nebo předplatitelům poštou.

OBJEDNAT předplatné Českého bratra na rok 2017>>>

 

Komentáře nejsou povoleny.