Český bratr 2/2017. Téma: od knihtisku k facebooku

Úvodník

Informační klubko v nás

„Tak co, taky máš tu ksichtoknihu?“, vybafl na mě tuhle jeden známý. Až po chvíli mi došlo, že myslí facebook. Tak to cizí slovo máme už pod kůží. Ano, mám. Ne, že bych dva dny bez něj nevydržela, ale ráda se podívám na vtipná videa, hezké fotky z různých akcí, pokecám s kamarády, co sedí také právě u počítače, vidím, že naše děti a jejich blízcí jsou v pořádku, i když žijí jinde. Vyskakují na mě události, pozvánky, plánované akce. To se toho děje jen v okruhu mých přátel! Samozřejmě je na facebooku plno hloupostí, ale to klubko už si musí každý rozmotat sám.

Poslechněte si článek:

První informační revolucí v dějinách lidstva byl vynález knihtisku. Zatímco Husovy spisy se musely opisovat a jejich šíření mělo omezený dopad, o sto let později už Lutherovy názory díky vynálezu knihtisku prorazily rychleji do širšího povědomí a dopadly na mnohem větší počet čtenářů. Tohoto kacíře už nebylo tak snadné umlčet. A což teprve s dalšími technickými vynálezy – telegrafem, telefonem a rozšířením využití elektřiny! Dvacáté století se už navždy zapíše jako převratné pro vynález televize, počítačů a internetu. V rubrice téma dotahuje Josef Šlerka vizi i do budoucnosti – kam informační technologie a jejich klubka povedou? Co na sebe nabalí? Získávání informací ze zdroje starého a přesto inspirativního – Bible – rozvádí rozhovor s Petrem Slámou o smyslu a významu biblických hodin, formátu církevního života typického pro naši církev.

Reformací, jejíž 500. výročí si letos připomínáme, se chceme zabývat celý rok. Povšimněte si pozvánky na Kirchentag, Lutherova slova o dobrých skutcích nebo recenze na knihu o Lutherově žáku a příteli Konrádu Cordatovi.

??????????????????????To vše a mnohem víc vám, milí čtenáři, přináší další číslo.
Inspirativní čtení vám přeje
Daniela Ženatá

OBSAH ČÍSLA

TÉMA
Biblická úvaha – F. Ženatý
O dobrých skutcích – M. Luther
Jak rozumět novým médiím? – J. Šlerka
Rozhovor s Petrem Slámou o biblických hodinách a učení nazpaměť – O. Kolář
Otázka na tělo: Čím váš život obohatil facebook nebo jiné sociální sítě?

MOJE CÍRKEV
Svíčka pro Aleppo v Praze – J. Vondrová
Tříkrálová sbírka ukazuje církev v dobrém světle – T. Kutil
Rozhovor s Brittou Taddiken, farářkou u sv. Tomáše v Lipsku – R. Vlasák
Mezináboženské setkání v Marburku – P. Firbas
Lekce katechismová – A. Wrana
Část peněz z finančních náhrad míří k rozvojovým projektům – J. Vondrová

CESTA K NOVÉMU ZPĚVNÍKU
Jak vzniká píseň – R. Čunderlíková

DIAKONIE
Dobrovolníků není nikdy dost – A. Šůra
Jak se daří syrské rodině v Čechách? – A. Fendrychová

SLOVO
Z novoročního poselství papeže Františka ke Světovému dni míru – D. Ehmig
Poslední slovo: Co dnes s knihou? – Š. Grauová

RECENZE
Pete Greig: Když Bůh mlčí
Daniela Hroncová-Faklová: Musel som byť kacírom – P. Brodský

 

 

Rubriky: Aktuální číslo | Komentáře nejsou povoleny

Český bratr 1/2017. Téma: Rok reformace

Úvodník

Co nám dala reformace?

Poslechněte si článek:

Poznáváte ty tři muže na titulní stránce? Tři reformátoři pod pronikavým zrakem Martina Luthera. Přibití jeho protiodpustkových tezí na chrámová vrata ve Wittenberku byl konkrétní čin, dílo okamžiku v říjnu 1517, reformací je však označováno mnohem delší období přelomu 15. a 16. století: starý svět se hroutí, něco nového vzniká. Jsou objeveny nové kontinenty, vynalezen knihtisk a mnoho dalších technických vymožeností, národní jazyky vítězí nad latinou a dostávají spisovnou podobu, teologové kriticky revidují náboženské učení.

Jan Hus byl o sto let dříve umlčen jako kacíř, Lutherovo učení se však díky knihtisku rozšířilo, získalo stoupence a nebylo již snadné reformátora umlčet. Naopak. Ospravedlnění hříšníka pouhou vírou místo strašení očistcem a kritika prodávání odpustků padaly v rodící se nové společnosti na úrodnou půdu. Napětí mezi konfesemi vedlo k nepokojům a novému rozdělení moci. Zároveň se však důraz na pravdu, svobodu a zodpovědnost stal základem demokracie a jistě není náhodou, že země, v nichž reformační myšlenky získaly navrch, jsou dodnes úspěšné ekonomicky a stabilní společensky.

Celý 93. ročník Českého bratra se bude zabývat reformací, jejíž 500. výročí si letos připomínáme. Na Lutherovo učení chceme nahlédnout z různých úhlů a s různými důrazy a hledat jeho dopady do dnešní doby. Chceme odkrýt, poznat a uchopit dnešní výzvy, kdy – zdá se – se starý svět hroutí a něco nového vzniká.

??????????????????????Milí čtenáři a milé čtenářky, inspirativní čtení přeje všem
Daniela Ženatá

OBSAH ČÍSLA

TÉMA
Biblická úvaha: Ohlížet se zpátky – L. Ridzoňová
Lutherův odkaz v naší církvi moc živý není. Rozhovor s Ondřejem Mackem. – O. Kolář
Evropská reformace na prahu 500. výročí – J. Vondrová
Otázka na tělo: Který z církevních nebo státních svátků vás nejvíce oslovuje?

MOJE CÍRKEV
Krajané v Bohemce žijí a slaví – P. Kalus
Moje první cesta do Bohemky a Veselynivky – J. Škubalová
Evangelická akademie získala ocenění za práci s Romy – J. Vondrová
Uprchlíci u dveří – H.-P. Pickel
Medaile vděčnosti Janě Hruškové – L. Červenka
Být solidární jako výzva a šance – M. Opočenský
Noemova archa na jihu Čech – J. Kirschner
Dvojí výročí střešovického sboru – L. Roskovcová
Zemřela Hebe Kohlbrügge – JV/DaZ
Buřič i služebník po celý život – J. Plíšková

CESTA K NOVÉMU ZPĚVNÍKU
Cílem je barevnost, různost bohoslužebného zpěvu. Rozhovor s M. Esterlem – D. Ženatá

DIAKONIE
Ven z pasti chudoby – A. Šůra

SLOVO
Dvacet let práce na česko-německých vztazích – G. Frey-Reininghaus a D. Stelter
Dopis Janu Palachovi – Láďa
Poslední slovo: Upečme si nový rok – Š. Brodský

RECENZE
Matěj Spurný: Most do budoucnosti – A. Šůra
Anděl Páně 2 – J. Vondrová

Rubriky: Aktuální číslo | Komentáře nejsou povoleny