Otázka na tělo: Co je vám svaté?

(ČB 12/2019)

Z pozemských potentátů NIKDO a z teologických teorií NIC.
Martin C. Putna

Svatý je Bůh – a s ostatním opatrně. Jako svaté chápu to, co je opravdu v Božích službách. Svatí pak mohou být lidé, instituce (církev obecná třeba), Písmo, víno v kalichu, vztah. Ale vždycky jsou to jen okamžiky nebo dlouhá řada okamžiků, není to pořád, není to stav (všecko se dá přece zneužít a zkazit a nabrat dočasně směr pryč od Boha). Takže svatý může být i kdokoli z nás – ale jen za té výše zmíněné podmínky.
Jan Keřkovský

Poslechněte si článek:

Pokračování textu

Losef Lukl Hromádka (1889 – 1969)

(ČB 12/2019) „I my věříme, že nerozumí Evangeliu, kdo nepochopil, že zvěst o vtělení, kříži a zmrtvýchvstání Ježíše Nazaretského není dogma nebo pouhá historická zpráva, nýbrž skutečnost, poznatelná pouze v zápase, rozhodnutí, v otřesu i radosti celé lidské bytosti.“ (Z doslovu ke knize Evangelium o cestě za člověkem)

Poslechněte si článek:

Co bych z Hromádkovy osobnosti rád vyzdvihl:

Zaprvé:

Psal, jednal, přednášel, kázal jako ten, kdo osobně stojí před Boží tváří, pod jeho pravdou a soudem. Svědek víry, která byla pro něho odpovědí na Boží oslovení, víry, která člověka a celou společnost někam vede, která ho utváří, osvobozuje. Jak mnohokrát napsal – ve víře, v náboženských hodnotách jde o cestu života a smrti. Není možné zůstat neutrální. A to platí pro celou církev. Pokračování textu

Hans van der Horst. Rozhovor o vztahu k Čechům a zážitcích na vlastní kůži

(ČB 12(2019) Kdy jsi byl poprvé v Československu a navázal první kontakty?

V roce 1967 jsem přijel do Čech, abych na evangelické teologické fakultě studoval rok teologii. Bydlel jsem v Husově bohosloveckém Semináři V Jirchářích 13. A na filosofické fakultě jsem se ten rok také učil česky. V první řadě jsem se chtěl setkat s křesťany za železnou oponou.

Poslechněte si článek:

Máš mezi Čechy mnoho přátel? Jak ta přátelství vznikla?

Začal jsem nejdřív chodit do sdružení mládeže ve Strašnicích, bylo to za faráře Balcara, a ten mě seznámil s rodinou Pudlovských. Do dneška jsem s nimi ve styku. Pokračování textu

30 let svobody. Společenský večer Čechů a Slováků v Curychu

(ČB 12/2019) Kolem 80 krajanů – Čechů i Slováků – se sešlo v pátek 15. listopadu v Curychu ke vzpomínce na listopad 1989. K slavnostnímu večeru ke 30 letům svobody v České republice i na Slovensku, iniciovanému Husovým sborem a Besedou Svatopluk Čech, byly přizvány i další krajanské spolky.

Poslechněte si článek:

Shromáždění, zahájené společným zpěvem české a slovenské hymny, pokračovalo pozdravem paní Kapustové za slovenské a pana Krňávka za české velvyslanectví ve Švýcarsku. Další krajané, mj. Majka Cron, Jana Bachman a Majka Krejčová, přispěli vzpomínkami na listopad 1989 a osvítili tyto události z různých stran. Peter Chour představil pohnuté dějiny českého Sokola v proměnách časů a režimů. Česká škola bez hranic přišla s živým dialogem dětí a jejich rodičů o tom, jak oni zažili tehdejší listopadové dny. Pokračování textu