Český bratr 5/2017. Téma: Církev versus politika

Úvodník

Máme se míchat do politiky?

Poslechněte si článek:

Je politika špína, nebo chrání slabé před silnými? Je v politice tak málo žen proto, že jim vadí mužská ješitnost, nebo proto, že vidí své priority jinde? Vnímáme každý svou odpovědnost za věci veřejné, nebo je nám tak trochu jedno, kam nás proud donese?

Dnešní rubrika Téma obsahuje více příspěvků než obvykle. Politika versus církev je totiž téma obsažné. Nad životem církví v moderním demokratickém státě i v historii se zamýšlí Jiří Hoblík. Následuje exkluzivní rozhovor s prezidentským kandidátem Jiřím Drahošem, který jsme vedli na prahu volební kampaně. Jistě není náhoda, že mnoho členů naší církve se připojuje podpisy na petiční archy a vyjadřuje tomuto serióznímu kandidátovi svou podporu. K politice patří také ohlédnutí za majetkovým narovnáním, jak je prožil člen někdejší expertní komise a bývalé synodní rady Pavel Stolař. K veřejnému působení církve patří také občasná prohlášení synodní rady. Vnášíme tím evangelium do všech dimenzí života společnosti, včetně politiky? Na Otázku na tělo zareagovalo velmi poctivě dost lidí z církve, kteří se v postavení, v němž určitou politickou moc měli, už někdy octli. Bohužel se nám na vymezenou stránku vešla jen asi polovina odpovědí.

Květnové číslo Českého bratra tiskneme v nákladu vyšším o 1000 kusů a časopis rozdáváme v otevřených kostelích a modlitebnách při Noci kostelů. Pokud jste náhodným návštěvníkem, neváhejte nahlédnout! A vyzkoušejte také naše webové stránky www.ceskybratr.cz. Tam najdete nejen všechny příspěvky ke čtení s barevnými obrázky, které jsou v časopise vytištěny černobíle, ale také audioverze všech článků k poslechu i listovací aplikaci k nezávaznému prohlížení třeba i na mobilu.

??????????????????????Inspirativní čtení v prosluněném jaru přeje všem čtenářům
Daniela Ženatá

 

 

OBSAH ČÍSLA

TÉMA
Biblická úvaha: Zdola, nebo shora? – J. Pechar
O druhém dobrém skutku – M. Luther/J. Plíšková
Oltář bez trůnu – J. Hoblík
Rozhovor s Jiřím Drahošem, prezidentským kandidátem – J. Plíšková
Ohlédnutí za majetkovým narovnáním – P. Stolař
Proč synodní rada nemá mlčet – O. Kolář
Otázka na tělo: Podlehli jste někdy pokušení moci?

MOJE CÍRKEV
Velikonoce ve Vrchlabí – J. Kašpar
Rozhovor s Martinem Hývnarem o dnech umění nevidomých – P. Prejda
Dny umění nevidomých na Moravě pohledem faráře – P. Prejda
Dopis vnučce o cestě na Ukrajinu – V. Zikmund
Polévkový den na zdravotnické škole – studenti SZŠ EA Brno
Pobožný pistolník Václav Morávek – Z. Susa
Domov, to je zázemím i společenství – Z. Kasiková
Rozhovor s Jakubem Trojanem na prahu devadesátky – D. Ženatá
Ekumenický odkaz kardinála Miloslava Vlka – M. Vaňáč
Ejhle člověk – ejhle obraz. Miroslav Rada – J. Dus

CESTA K NOVÉMU ZPĚVNÍKU
Srozumitelnost písní je zásadní a citlivá věc. Rozhovor s Danielou Švandovou – R. Čunderlíková

DIAKONIE
Jak pracují diakonické nízkoprahové kluby – A. Šůra
Svatodušní sbírka – AŠů

SLOVO
Poslední slovo: Časy se mění – J. Plíšková

RECENZE
Amos Oz: Jidáš – P. Sláma
P. Říčan, P. Janošová: Spirituální výchova v rodině – I. Ryšavý

 

Rubriky: Aktuální číslo | Komentáře nejsou povoleny

Český bratr 4/2017. Téma: Spása zadarmo?

Úvodník

Něco za něco. Nebo zadarmo?

Poslechněte si článek:

V obchodě zaplatím. Sousedce  dám sůl, když zjistí, že jí došla, ona mně zas příště dá vajíčko, když je budu potřebovat. Nejsme moc zvyklí přijímat věci jen tak, spíš se chceme revanšovat. Přitom někomu něco dát nám problém nedělá. Rádi pomůžeme, dáme do sbírky, věnujeme potřebným. To funguje hladce. Jak někdy říkáme s nadsázkou – dobrý skutek je schodeček do nebe. A to nám dělá dobře. Horší je to s přijímáním. „To si nezasloužím“, „co já ti dám na oplátku…“, jsou časté reakce, když dostaneme něco „jen tak“.

Ne náhodou jsme do velikonočního čísla zvolili téma „Spása zadarmo?“. Schází se zde dva důrazy: ten reformační, když Martin Luther formuloval ospravedlnění z milosti a ne za zásluhy ve své kritice systému odpustků, a ten obecnější – velikonoční, v němž jde o to, že za nás Kristus zemřel a z mrtvých vstal, abychom my byli živi. Zadarmo.

Peklem dnes z kazatelen nikdo nehrozí, spíš narážíme mezi lidmi na změť náhražkových náboženství, která jsou čímsi přitažlivá. Alternativní nabídky spásy dle individuálního nastavení a potřeb. Jak však předat našim současníkům téma křesťanské spásy, které dnes pálí málokoho? A přitom Bůh nás už dávno našel v propadlišti našich životů v Ježíši Kristu a zachránil nás. Omilostnil zadarmo. Co všechno s tím souvisí, se dočtete ve třech fundovaných příspěvcích rubriky Téma.

A tak to berme, jakkoli je to pro nás obyčejné smrtelníky nepochopitelné, jako když nám někdo přinese domácí marmeládu, protože se zrovna urodilo meruněk a náhodou zaslechl, že chceme dělat v sobotu k obědu palačinky. Moc nebádat proč a za co, ale prostě ten dar (milosti a spásy) přijmout.

??????????????????????Inspirativní jarní čtení přeje všem
Daniela Ženatá

 

 

OBSAH ČÍSLA

TÉMA
Biblická úvaha – K. Šimr
Pouhou milostí, pouhou vírou – J. Štefan
Církev a náhražková náboženství – O. Kolář
Otázka na tělo: Znamená pro vás spása záchranu? Z čeho konkrétně?

MOJE CÍRKEV
Ekuména rozšiřuje obzory. Rozhovor s Gerhardem Frey-Reininghausem – D. Ženatá
Fastenopfer – celocírkevní postní sbírka – D. Ženatá
V Tanzanii je u Boha možné všechno – D. Litvan
Střešovičtí se představují – J. Plíšková
70. výročie založenia Slovenského ev. zboru v Prahe – E. Škodová
K otázce saláru – V. Grögerová

CESTA K NOVÉMU ZPĚVNÍKU
Mým cílem je, aby píseň prokoukla. Rozhovor s E. Baťovou – R. Čunderlíková

DIAKONIE
Cesty k samostatnosti – A. Šůra
Služby, kterými Diakonie pomáhá lidem k samostatnosti – A. Šůra
Den pro Diakonii – Š. Brodský

SLOVO
Pro děti: Biblický zvěřinec – Červ a červíček – L. Ridzoňová
Péče o stvoření je věcí všech. 22. dubna je Den Země – J. Nečas
Poslední slovo: Spása jako konec trhu – Š. Grauová

RECENZE
Jaroslav Vokoun: Luther. Finále středověké zbožnosti – M. T. Zikmund
Tim Noble: Kdo je můj bližní? – A. Rozbořilová
Jakub S. Trojan: Chvála protikladů – Z. A. Eminger
Jeroným Klimeš: Křesťanství, vztahy a sex – P. Sláma
Ondřej Hladík: O životě Gustava Jelínka – A. Šmilauerová

Rubriky: Aktuální číslo | Komentáře nejsou povoleny

Český bratr 3/2017. Téma: Múzy a víra

Úvodník

Povznesme svá srdce

Poslechněte si článek:

Lutherova doba byla časem ticha. Žádné reproduktory s hlasitou hudbou, žádná startující letadla, rachot sbíječky nebo  hluk nákladního nádraží. Dnes lze rámusu civilizace jen stěží uniknout. Proto se v otázce na tělo ptáme: Máte rádi ticho?

Hudba a básnické slovo měly v minulosti jistě na lidi mnohem větší účin než dnes. Lidé poslouchali a povznášelo to jejich ducha. I to se posunulo. Dnes raději koukáme. Díváme se na filmy, prohlížíme videa na facebooku, listujeme komiksy. Povznáší to našeho ducha také? V rubrice Téma se dozvíte více. Jak působí film, může vůbec pojednat duchovní témata? A co přináší posluchačům hudba, zejména duchovní a Lutherova?

Církev řeší nedostatek farářského dorostu. Není to bolest jen naší církve, s podobnými problémy se potýká celá Evropa. A do černého se k tomuto tématu trefuje senior Východomoravského seniorátu ve svém vzkazu na straně 5.

O unikátním terapeutickém programu „Stop násilí ve vztazích“ si můžete přečíst v diakonické rubrice. Obětem domácího násilí pomáhá nejedna sociální služba. Tato však pomáhá agresivním jedincům zvládat sklon k násilí a jeho nežádoucí projevy.

S Lutherem se potkáme i na posledních stránkách ve vtipném fejetonu a pozornosti čtenářů doporučuji i pozvánky na jarní a letní akce pořádané naší církví, které jsou na dvou zadních barevných stranách.

Časopis můžete prohlížet v listovací aplikaci, číst jednotlivé příspěvky a prohlížet přitom barevné obrázky a dokonce poslouchat audioverze všech článků na www.ceskybratr.cz Tam jsou jednotlivá čísla Českého bratra zveřejňována se zhruba měsíčním zpožděním za papírovou verzí. Vyzkoušejte!

??????????????????????Milí čtenáři, inspirativní čtení, koukání i poslouchání vám přeje
Daniela Ženatá

OBSAH ČÍSLA

TÉMA
Biblická úvaha – M. Grombiřík
O dobrých skutcích – M. Luther
Proč nejde natočit Ježíše a proč se to daří různým divným lidem – T. Pavelka
Luther a hudba – L. Moravetz
Otázka na tělo: Máte rádi ticho?

MOJE CÍRKEV
Téma farářského kurzu: Jak funguje moc – L. Klíma
Alexandr Mitrofanov na farářském kurzu: Jakou moc mají média?
Ocenění Pro Ecclesia Jaroslavu Kalouskovi – P. Brodský a T. G. Tobias
Rozhovor s Jaromírem Plíškem: Přes rumunské hory a velvyslanecký post do církevní kanceláře  – D. Ženatá
Úskalí pěstounské péče – I. Kraus

CESTA K NOVÉMU ZPĚVNÍKU
Jak vzniká píseň. Rozhovor se čtyřmi textaři – R. Čunderlíková

DIAKONIE
Terapie pachatelů domácího násilí – A. Šůra
Město přátelské demenci – A. Šůra

SLOVO
Pro děti: Biblický zvěřinec – Býk – L. Ridzoňová
Poslední slovo: Luther v Severním Porýní-Vestfálsku – P. Bělíková

RECENZE
Hans Küng: Židovství. Náboženská situace doby – Z. A. Eminger
Lenka Pecharová: Po stopách Karla IV. – L. Ridzoňová
O papeži s humorem – Z. A. Eminger
Edita Steinová: Žena. Otázky a reflexe – Z. A. Eminger

 

 

 

Rubriky: Aktuální číslo | Komentáře nejsou povoleny

Český bratr 2/2017. Téma: od knihtisku k facebooku

Úvodník

Informační klubko v nás

„Tak co, taky máš tu ksichtoknihu?“, vybafl na mě tuhle jeden známý. Až po chvíli mi došlo, že myslí facebook. Tak to cizí slovo máme už pod kůží. Ano, mám. Ne, že bych dva dny bez něj nevydržela, ale ráda se podívám na vtipná videa, hezké fotky z různých akcí, pokecám s kamarády, co sedí také právě u počítače, vidím, že naše děti a jejich blízcí jsou v pořádku, i když žijí jinde. Vyskakují na mě události, pozvánky, plánované akce. To se toho děje jen v okruhu mých přátel! Samozřejmě je na facebooku plno hloupostí, ale to klubko už si musí každý rozmotat sám.

Poslechněte si článek:

První informační revolucí v dějinách lidstva byl vynález knihtisku. Zatímco Husovy spisy se musely opisovat a jejich šíření mělo omezený dopad, o sto let později už Lutherovy názory díky vynálezu knihtisku prorazily rychleji do širšího povědomí a dopadly na mnohem větší počet čtenářů. Tohoto kacíře už nebylo tak snadné umlčet. A což teprve s dalšími technickými vynálezy – telegrafem, telefonem a rozšířením využití elektřiny! Dvacáté století se už navždy zapíše jako převratné pro vynález televize, počítačů a internetu. V rubrice téma dotahuje Josef Šlerka vizi i do budoucnosti – kam informační technologie a jejich klubka povedou? Co na sebe nabalí? Získávání informací ze zdroje starého a přesto inspirativního – Bible – rozvádí rozhovor s Petrem Slámou o smyslu a významu biblických hodin, formátu církevního života typického pro naši církev.

Reformací, jejíž 500. výročí si letos připomínáme, se chceme zabývat celý rok. Povšimněte si pozvánky na Kirchentag, Lutherova slova o dobrých skutcích nebo recenze na knihu o Lutherově žáku a příteli Konrádu Cordatovi.

??????????????????????To vše a mnohem víc vám, milí čtenáři, přináší další číslo.
Inspirativní čtení vám přeje
Daniela Ženatá

OBSAH ČÍSLA

TÉMA
Biblická úvaha – F. Ženatý
O dobrých skutcích – M. Luther
Jak rozumět novým médiím? – J. Šlerka
Rozhovor s Petrem Slámou o biblických hodinách a učení nazpaměť – O. Kolář
Otázka na tělo: Čím váš život obohatil facebook nebo jiné sociální sítě?

MOJE CÍRKEV
Svíčka pro Aleppo v Praze – J. Vondrová
Tříkrálová sbírka ukazuje církev v dobrém světle – T. Kutil
Rozhovor s Brittou Taddiken, farářkou u sv. Tomáše v Lipsku – R. Vlasák
Mezináboženské setkání v Marburku – P. Firbas
Lekce katechismová – A. Wrana
Část peněz z finančních náhrad míří k rozvojovým projektům – J. Vondrová

CESTA K NOVÉMU ZPĚVNÍKU
Jak vzniká píseň – R. Čunderlíková

DIAKONIE
Dobrovolníků není nikdy dost – A. Šůra
Jak se daří syrské rodině v Čechách? – A. Fendrychová

SLOVO
Z novoročního poselství papeže Františka ke Světovému dni míru – D. Ehmig
Poslední slovo: Co dnes s knihou? – Š. Grauová

RECENZE
Pete Greig: Když Bůh mlčí
Daniela Hroncová-Faklová: Musel som byť kacírom – P. Brodský

 

 

Rubriky: Aktuální číslo | Komentáře nejsou povoleny