Vůně pečené ryby

(ČB 3/2021) Vztah je alfa a omega evangelia, Ježíšovy dobré zvěsti, známé nám z Nového zákona. „Mistře, které přikázání je v zákoně největší?“ On mu řekl: „‚Miluj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.‘ To je největší a první přikázání. Druhé je mu podobné: ‚Miluj svého bližního jako sám sebe.‘ Na těch dvou přikázáních spočívá celý Zákon i Proroci.“ (Mt 22,36–40).

   POSLECHNĚTE SI ČLÁNEK

Pokračování textu

Zahájení postu v Blahoslavově domě

(ČB 3/2021) Ve středu 17. 2. se v Blahoslavově domě, tedy ve sboru Brno II, uskutečnily bohoslužby pro mládež k příležitosti začátku půstu. Duchovní ztišení byl výtečný způsob, jak se naladit na nové období v církevním roce. Setkání bylo zvláštní nejen tím, že se konalo nezvykle ve středu, ale také tím, že se vzhledem k nízkému počtu účastníků podařilo uspořádat přímo v kostele.

Kromě klasického čtení, kázání a přímluvné modlitby, které se účastnilo více z nás, se také rozjímalo nad postním plátnem. Jedná se o obraz, promítaný na stěnu, který k tomuto účelu vybrala charitativní organizace Misereor. Několik minut v tichu s myšlenkami nad významem půstu spolu s pohledem upřeným na obraz plný symboliky pro mě byla nevšední zkušenost, z které si v sobě pocity nesu doteď. Zamyslela jsem se nad tím, co mohu ve svém životě zlepšit, abych se přiblížila Bohu, ale také nad tím, co mohu udělat pro druhé. Třeba skrze postní sbírku Diakonie nebo zmíněnou organizaci Misereor, pomáhající chudým lidem v třetím světě.

Adéla Kleinová

Role a způsob práce nové synodní rady: laskavý průvodce cestou změn II.

(ČB 3/2021) V únoru, v první části tohoto článku, jsme otevřeli téma – program nové synodní rady. Protože jsem takovou otázku několikrát dostal, zkusil jsem nastínit, jak by vypadal program založený na vizi, kterou jsem představoval v loňském roce. Když jsem se snažil vybrat omezený počet nejdůležitějších témat, dospěl jsem ke čtyřem: 1) podpora sborů a společenství, 2) péče o faráře, 3) fungování ústředí a 4) zvládnutí velkých investic. První dvě (ty považuji za nejdůležitější) jsme již probrali minule. Pojďme se proto dnes věnovat zbývajícím dvěma tématům.

   POSLECHNĚTE SI ČLÁNEK

Pokračování textu