Zpátky k věcem víry. Rozhovor s hudebním znalcem Jiřím Černým

(ČB 12/2019) Jiří Černý je český hudební kritik, znalec rockové, folkové i popové hudby. Publikuje od začátku šedesátých let, se svými poslechovými pořady projel celou republiku. Obsáhlý rozhovor s ním vedl Jaroslav Riedel v knize //Kritik bez konzervatoře// (Galén, 2006), v níž je pár odstavců věnováno i jeho evangelickým kořenům.

Poslechněte si článek:

Co pro vás znamenalo vaše evangelictví?

Pamatuju se na to velmi živě. Patřili jsme do sboru na Vinohradech, kde byl farářem Bedřich Jerie. Náboženství nás učil farář Jan Bártek a profesor Josef Hájek. Kdyby to pro mě nebylo důležité, tak bych tam nechodil, nebylo to povinné. Naopak, když se k moci dostávali komunisti, z celých Vinohrad nás tam chodilo jen deset, patnáct. Tehdy se hodně dbalo na memorování, soutěžili jsme na čas, kdo rychleji vyjmenuje biblické knihy nebo kdo dřív najde pátý verš druhé kapitoly Ezechiele. Někteří si nosili větší Bible s tvrdšími listy, v nich se líp listovalo. Taky jsme se učili nazpaměť třeba: „Ovoce pak Ducha jestiť: Láska, radost, pokoj, tichost…“ Pokračování textu

Třešňový les

(ČB 12/2019) Už jsem v životě stál v různých frontách. Jako malý na máslo nebo vejce, jako dospělý potom na kolo s přehazovačkou, nejspíš i na nějakou tu knihu, ale že budu jednou stát se spoustou dalších zájemců frontu na sekeromotyku a čekat na sázení stromků, to byla pro mne nová zkušenost. V Pelestrově u Havlíčkova Brodu v sobotu 19. října bylo v rámci celostátního Dne lesa shromaždiště pro kraj Vysočina. Na webu sazimelesynovegenerace.cz bylo večer předtím přihlášeno asi 1000 dobrovolníků, teď tu na louce služba srovnává do řad desítky text i fotky aut a další, pěší nadšence obnovy lesa jsem míjel cestou. Začíná se.

Poslechněte si článek:

Pokračování textu

Kaple smíření u Berlínské zdi

(ČB 12/2019) V Kapli smíření v centru německé metropole na Bernauer Straße, kde stávala Berlínská zeď, zazpíval 9. listopadu tohoto roku při oslavách pádu zdi český písničkář Jaroslav Hutka; vystoupil hned po projevu kancléřky Angely Merkelové. Berlínský symbol studené války, který východoněmecký režim postavil v roce 1961, si vyžádal 140 životů, vnitroněmecká hranice dalších asi 330. Nejméně 180 lidí přišlo o život, když se z NDR pokusili utéct přes Baltské moře. Merkelová v Kapli smíření citovala i Václava Havla a jeho přínos k tehdejším událostem. Kancléřka též připomněla, že na 9. listopad připadá i výročí takzvané křišťálové noci, protižidovského pogromu, který se odehrál v roce 1938 v nacistickém Německu, Rakousku a v Sudetech.

Poslechněte si článek:

Pokračování textu

Zachraňme škvorecké varhany

(ČB 12/2019) Všeliký duch chval Hospodina, nabádá nás žalmista. Tento biblický verš ze samého konce Knihy žalmů (Ž 150,6) se skvěl i na lunetě, umístěné mezi píšťalami varhan v evangelickém kostele ve Škvorci. Nástroj pocházející snad z druhé poloviny 18. století stával na kůru novogotického kostelíka, který si na návrší malebné středočeské vesničky poblíž Úval v roce 1892 postavili místní evangelíci. Varhany, které měly 414 píšťal (360 v manuálovém a 64 v pedálovém poli), sloužily k potěše věřících i návštěvníků kostela téměř 100 let. Ještě v roce 1990 na nich varhaník Josef Popelka v rámci evidování varhanního fondu Čecha a Moravy nahrál tři skladby pro tehdejší Československý rozhlas, krátce poté však byly varhany rozebrány.

Poslechněte si článek:

Pokračování textu