Moudré ženy a tencí muži na Ukrajině

(ČB 10/2019) Kdybych se narodil před sto lety… mohl bych se jako typický Čechoslovák ocitnout ve velmi odlišných prostředích. Bydlel bych v Čechách, na Ukrajině – teda vlastně v Polsku, v Rusku, nebo úplně jinde, někde v Sasku, v Lužici? Mluvil bych česky, německy, pár slov polsky, trochu rusky, nebo srbsky? Byl bych katolík, pravoslavný, luterán nebo přesvědčený komunista? Zažil bych na vlastní kůži sled hladomorů, návštěv hladových armád, prošel bych nesmyslně krvavou Duklou či dojel tankem až na nádvoří Pražského hradu? Měl bych minimálně jednoho sourozence, který by se nedožil konce dětství. Ve 14 by mi umřela máma na souchotiny. Měl bych určitě velkou rodinu, několik tetiček, zástup sestřenic a bratranců. K nim bych chodil pro mléko a klobásky, oni k nám zas pro brambory. Táta by byl učitel a dědeček ruský velitel věznice v nedalekém městě. Od Lužických Srbů přes volyňské Čechy až po Rusy a Němce – všechny člověk najde ve své rodině v posledních generacích. Celé to krásné dvacáté století… ještě že člověk nikdy neví, co ho čeká – jak zpívá skvělý český básník ve svém skvělém období. Takto ze široka jsem musel začít, když mám sdělit několik střípků z letošní srpnové pastorační cesty do českých sborů na Ukrajině. Protože tohle vědomí malých dějin uplynulého století mě na této cestě provázelo, ponoukalo ke vzpomínání a pátrání.

Poslechněte si článek:

Pokračování textu

Právní služby

(ČB 10/2019) V právním státě je mnoho závazků i služeb postaveno na smlouvě. Dřív stačila ústní dohoda a podání ruky, dnes slouží ke stejnému účelu mnoho papírů s razítky a podpisy. Aby vše, za co naše církev a její vedení nese zodpovědnost, probíhalo podle platných zákonů, má na starost právník Adam Csukás. Současně se věnuje také církevnímu právu v minulosti i v současnosti. Zeptali jsme se ho, co všechno k jeho právní agendě patří.

Poslechněte si článek:

Potřebuje církev právní služby?

To je poněkud sugestivní otázka! Ty jsou při výslechu zakázány. Čas od času potřebuje právní služby každý z nás. Církev, která zřídila několik set právnických osob, která zaměstnává několik set lidí a vlastní nemovitý majetek, je však potřebuje poměrně často. Nicméně je tu otázka, zda musí zaměstnávat v ÚCK právníka. Rozhodně ji to však takto vyjde levněji. Pokračování textu

Levitace Kunzárny – aneb roubení obnoveno!

(ČB 10/2019) V únorovém čísle Českého bratra jsem čtenáře informoval o plánech spolku SEM (Spolek evangelické mládeže)Přátelé Herlíkovic na rekonstrukci tradiční krkonošské chalupy, tzv. Kunzárny. Dnes mohu napsat, že zásadní krok k obnově tohoto objektu, výměna poškozené části roubení, se podařilo uskutečnit. V neděli 21. července jsme po čtyřech týdnech práce slavnostním zatlučením malého špalíku do roubení výměnu trámů dokončili. Doufáme, že naše jména na špalíku a letopočet si přečtou naši potomci nejdříve za 100 let! Při výměně celkem devíti trámů, dlouhých až devět metrů, jsme se pořádně zapotili. Bez šikovnosti našeho tesaře Mirka Kycelta bychom toho ale nikdy nedosáhli. Mirek dokázal vysekat dokonalé spoje

Poslechněte si článek:

Pokračování textu

Církev živě

(ČB 10/2019) Předkládám shovívavému čtenáři několik osobních dojmů z týdne pořádaného Evangelickou misií. Sedmi dnů v Bělči jsem se zúčastnila poprvé a doufám, že – s pomocí Boží – ne naposledy, vždyť společenství kurzu nás všechny obohatilo
+ rozjímáním Michala Šourka nad Kázáním na hoře
+ moudrostí a humorem Zdeňka Susy
+ kytarou Slávka Klecandra
+ ekologickým ponaučením Marka Drápala
+ radostmi a starostmi v práci synodního kurátora Vladimíra Zikmunda

Poslechněte si článek:

Pokračování textu