Personální a mzdové oddělení

(ČB 6/2019) Personální agenda se věnuje zaměstnancům církve. Patří sem povolací listiny kazatelů a pastoračních pracovníků, ujednání a smlouvy s nimi nebo administrativa kolem volby v konkrétním farním sboru. Stejně tak pracovní smlouvy či dohody s dalšími zaměstnanci církve. Do mzdové agendy patří vše kolem peněz na mzdy zaměstnanců, to znamená výpočet mezd a daní, přihlašování a odhlašování k sociálnímu a zdravotnímu pojištění, evidence čerpání dovolené či roční zúčtování daní a mezd. Na práci v tomto oddělení, náročnou na přesnost a správnost, jsme se zeptali jeho vedoucí Evy Žváčkové. Pokračování textu

Když zemřelí učí živé

(ČB 6/2019) Na schodišti Anatomického ústavu 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy najdeme pod sochou od Olbrama Zoubka nápis: „S hlubokou vděčností myslíme na ty, kteří svým velkorysým darem umožnili, aby anatomie byla místem, kde zemřelí učí živé.“

Člověk, který není zdravotník, si asi stěží uvědomuje, že studenti medicíny, učící se o lidském těle, o jeho tkáních a orgánech, při praktické výuce pitvají skutečná těla. A že anatomický ústav nemůže lidská těla získat jinak než od lidí, kteří se rozhodnou je pro výuku věnovat – od dárců těl. Lékařská fakulta s nimi uzavře smlouvu a v ní se zavazuje, že ponese všechny náklady spojené s pohřbem – pokud ovšem tělo použije. Pokračování textu

Moravští bratři a jejich odkaz. Rozhovor s Danielem Říčanem, předsedou společnosti Moravian

(ČB 6/2019) Společnost Moravian je historicko-vlastivědná společnost, sdružující přátele a obdivovatele Moravských bratří. Výjimečné pro naši současnost je především evangelizační zanícení Moravanů. Díky němu se v celém světě hlásí k Moravským bratřím na milion věřících. V kolébce tohoto společenství, v Suchdole nad Odrou, se podařilo vytvořit areál s muzeem, parkem Moravských bratří a dalšími pozoruhodnostmi. Společnost je ekumenická a bezkonfesijní, pořádá konference, publikuje díla o práci a významu Moravanů a věnuje se několika dlouhodobým projektům; jmenujme například Via exulantis, putování po stopách Moravských bratří, o kterém jsme psali v Českém bratru 12/2018. Pokračování textu

Cesta církve IX a X

(ČB 6/2019) Publikace Cesta církve IX završuje speciální řadu knižnice Studijní texty Českobratrské církve evangelické, které vycházejí již řadu let. Autoři textů naplnili zadání XXXI. synodu (2006) a evidovali život naší církve v období 1945–1989.

Aby se na pohnuté osudy nezapomnělo

Autoři měli připomínat zejména ty kazatele i laiky, jejichž životní běh byl poznamenán nespravedlivými praktikami socialistického režimu. Proto publikace nabízí medailonky faráře a člena Charty 77 J. Z. Dusa; agrotechnika, synodála, mluvčího Charty 77, člena VONS Jana Litomiského; faráře, signatáře Charty 77 Jana Šimsy a faráře Jana Kellera, signatáře Charty 77. Pokračování textu