Rozhovor s Bohumilou Bašteckou, zakladatelkou Diakoniky

(ČB 7+8/2020) Před jedenácti lety stála PhDr. Bohumila Baštecká, Ph.D. u zrodu nového studijního programu na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy. Program dnes nese název „Komunitní krizová a pastorační práce – Diakonika“. Po celou dobu svého pedagogického působení šla Bohumila Baštecká za vizí „komunitní pastorace“ a „duchovních pro terén“. Ve spolupráci se studenty, lidmi z praxe, kolegy akademiky – teology i neteology – vznikl moderní obor, který propojuje teologii s komunitní krizovou spoluprací, praxi s kritickou reflexí a lidi s lidmi. Nyní z interního působení na fakultě paní doktorka odchází a těší se, jak její nástupci dodají oboru další energii a vtip.

Pokračování textu

Odklidit všechno bahno

(ČB 7+8/2020) Humanitární základnu otevřela Diakonie v Rýmařově. „Ukázalo se, že rozsah škod je značný a postižené obce uvítají pomoc,“ říká Jarmila Dvořáková, vedoucí českého humanitárního oddělení Diakonie. „Když pomoc v terénu ukončili hasičské sbory s těžkou technikou, nastoupili naši dobrovolníci.“

Pokračování textu

Diakonický šatník v Mostě

(ČB 7+8/2020) Všem, co shánějí něco na sebe a nechtějí v obchodě nechat půl výplaty, lze doporučit jedinečnou návštěvu Diakonického šatníku v Mostě, který provozuje diakonický Azylový dům pro ženy a matky s dětmi v tísni. Oblečení a boty z druhé ruky zde pořídíte za neuvěřitelných 5 Kč za kus. Nabízí se oblečení všeho druhu a všech velikostí dle aktuální nabídky.

Adam Šůra

Evangelíci jsou štědří

(ČB 7+8/2020) Na diakonické zahraniční pomoci se prostřednictvím postní sbírky podílejí také všechny sbory Českobratrské církve evangelické. Postní sbírka se konala i letos, ovšem ve ztížených podmínkách celorepublikové karantény, při níž se lidé ve sborech nemohli normálně scházet. Přesto se podařilo vybrat úžasnou částku – více než půl milionu korun (konečné číslo nebylo v době uzávěrky Českého bratra ještě známo).

Pokračování textu