Společný Betlém pro radost v Českých Budějovicích

(ČB 1/2019) Poslední předadventní neděli 12 dětí ve střední skupince nedělní školy v kostele ČCE v Českých Budějovicích pod mým lektorským vedením a za ochotné příležitostné dopomoci dvanáctiletých dvojčat Fanynky a Ondry Nečilových vytvořilo kolektivně následující dílo: Text na příslušnou neděli podle příručky pro učitele NŠ byl z 16. kapitoly knihy Skutků apoštolských a měl název Lydie otvírá svůj dům. Mluvili jsme s dětmi o tom, co je potřeba zajistit, když je člověk na cestách v neznámém městě, tak jako byl apoštol Pavel ve Filipi, a když už se blíží večer.

Poslechněte si článek:

Pokračování textu

Jádro strategického plánu je péče o víru

(ČB 1/2019) Když se řekne strategické plánování, zavání to vyhrnutými rukávy a pětiletkami (nebezpečí zleva), nebo efektními prezentacemi firemních manažérů (nebezpečí zprava), každopádně ale kácením lesa, kde na nějaké třísce nezáleží. Jenomže církev má opravdu důvod dobře si rozmyslet, na co se během nadcházejících desetiletí soustředí, a na co méně.

Poslechněte si článek:

Pokračování textu

Hlas právníka k finančním náhradám: Majetkové vyrovnání, nikoliv restituce, nikoliv odluka

(ČB 1/2019) V naší církvi se v poslední době ozývají hlasy, které volají po tom, aby ČCE státu vrátila finanční náhradu, která plyne do rozpočtu povšechného sboru v souladu se zákonem o majetkovém vyrovnání z roku 2012. Předznamenávám, že mě tyto hlasy dosti znepokojují. Zaznamenal jsem je jak na listopadovém zasedání konventu Pražského seniorátu, tak v listopadovém čísle Českého bratra. Zdá se mi dokonce, že sílí. V této souvislosti bych rád nabídl bratřím a sestrám, jejichž myšlenky se ubírají tímto směrem, svůj pohled na předmětnou záležitost.

Poslechněte si článek:

Pokračování textu

K debatě o finančních náhradách: Pomáhají, nebo škodí?

(ČB 1/2019) Otázka, zda peníze z restitučních náhrad pomáhají, nebo škodí, se objevila v ČB 11/2018. Zdá se trochu divné, že se tím zabýváme šest let po schválení restitučního zákona a přijetí příslušné dohody v naší církvi. Odpověď je však nasnadě, komunisté měli poprvé příležitost tuto diskusi otevřít na vládní úrovni. V době schvalování restitucí jsem byl poslanec synodu a dobře vím, že v té době se v církvi ozývaly hlasy, které přijetí restitucí odmítaly. I když velká většina synodu restituce schválila, tyto hlasy zazněly výrazně a dost se o tom diskutovalo. Já jsem na synodu restituce podpořil, i když jsem ty protesty poslouchal pozorně a přemýšlel o nich. Dovolím si uvést hlavní důvody, které mne nakonec k podpoře vedly.

Poslechněte si článek:

Pokračování textu