Český bratr 2/2018. Téma: Mládí v církvi

Úvodník

Mladá stoletá církev

Je sto let hodně, nebo málo? Stoletá stařenka, zejména čilá, soběstačná a s bystrou myslí, je hodna důstojného obdivu. Na druhou stranu – co je sto let ve srovnání s dějinami lidstva, s existencí křesťanstva, s věčností?

Poslechněte si článek:

Tématem tohoto čísla je mládí, mladí lidé v církvi. Naděje budoucnosti. Čas dospívání je z pohledu celého života vlastně velice krátká životní etapa. Pár let mezi vrstevníky – při schůzkách křesťanské mládeže, společných výletech, brigádách, setkáních, sjezdech. Toto období je však důležité, snad nejdůležitější ze všech. Hledáme životního partnera, dokončujeme vzdělání a zařizujeme si život do budoucna. Kotrmelců nebo neúspěchů asi každý pár zažije, ale po jejich překonání jde životem dál zocelen a posílen. Kéž i naše evangelická církev jde dál dějinami jako mladá stařenka či stoletá mladá dáma s nadějným výhledem a posílena vším, čím za sto let prošla.

V historické části rubriky Téma se tentokrát dočtete o tom, co předcházelo generálnímu sněmu evangelických církví v roce 1918, v části věnované současnosti přinášíme rozhovor s mladou farářkou. Můžeme nahlédnout, jak mladí dnes uvažují, co je pro ně důležité, proč a kam cestují, jak ovládají cizí jazyky. Na titulní straně i uvnitř listu nás provázejí fotografie Benjamína Skály, dvorního fotografa snad celé církve. Jsou z akcí mládeže, jak je fotograf zachytil coby jeden z účastníků během loňského roku.

DŽ portrét na webVíce slunce v předjarním měsíci a inspirativní čtení přeje všem čtenářům
Daniela Ženatá

OBSAH ČÍSLA

TÉMA
Biblická úvaha – K. Müller
Habemus ČCE! Na cestě k církvi 2/2 – A. Rozbořilová
Rozhovor s farářkou Sašou Jacobea: Z pouti se člověk vrátí jiný – D. Ženatá
Otázka na tělo: Co pro vás znamená „křesťanská výchova?“

MOJE CÍRKEV
Žít z radosti, která se nevyčerpá – Š. Grauová
Klubko jazyků při setkání křesťanův Basileji – R. Ridzoňová
Když Bible hoří tak, že chytí srdce – M. Medková
Farář z Glasgowa v Praze – DaZ
Rozhovor s Markusem Meckelem, ministrem, který sjednocoval Německo – J. Kašpar
Je milé, když si vás v cizím  prostředí někdo všimne – P. Queisnerová
Hýbat životními kótami je dobrodružství. Projekt VENITE – M. Richterová
Dobré zprávy na cestě k samofinancování – R. Mazur
Proč to říkat pomalu, když to jde říct rychle – P. Sláma
Farář a chartista Miloslav Vašina – J. Kirschner

DIAKONIE
Češi a cizinci u jednoho stolu – A. Šůra

SLOVO
Konfirmace – T. Pavelka
Otevřený dopis vojenských kaplanů ČCE synodu. A poznámka k němu
Únor na Islandu – A. Palán
Poslední slovo: Žijí svou víru teď, dnes, tady – S. Jacobea

RECENZE
Marek Vácha: Nevyžádané rady mládeži – L. Ridzoňová
Martin Bedřich: Po stopách baroka v Čechách – J. Kirschner

Rubriky: Aktuální číslo | Komentáře nejsou povoleny

Český bratr 1/2018. Téma: Sto let církve

Úvodník

Sté narozeniny řádně oslavíme

Přes vánoční svátky a Silvestra jsme se přehoupli do jubilejního roku 2018. Sté výročí založení oslaví náš stát i Českobratrská církev evangelická. Je i několik žijících pamětníků, jako například farář Jan Pokorný, který se narodil v prosinci 1918 a sté narozeniny oslaví spolu s církví.

Poslechněte si článek:

Slavit se bude v průběhu roku ve sborech na mnoha místech. Celocírkevní slavnost se chystá na prodloužený víkend 27.-30. září 2018 do Pardubic. Připraven bude program v kulturním domě a na pódiu na Pernštýnském náměstí, kde budou bohoslužby pod širým nebem, koncerty nebo divadlo. Na 16. prosince 2018 se plánuje slavnostní večer v Obecním domě v Praze, v místech, kde před sto lety zasedal generální sněm a kde došlo ke sloučení Evangelických církví a. v. a h. v. v Českobratrskou církev evangelickou.

Témata jednotlivých čísel se budou letos dotýkat právě sta let života církve. Budeme se zabývat zajímavostmi z historie, ale také tím, čím žije evangelická církev dnes, co děláme, co nás zajímá a trápí, kam směřujeme.

Od Nového roku má naše církev novou tvář navenek. Začalo platit nové logo. Také Český bratr k vám přichází v novém kabátku. Po dlouhém rozvažování však nadále zůstáváme u černobílého tisku a barevné obálky, jen typy písma se posunuly směrem k modernějším tvarům, snad i lépe čitelným.

Děkujeme vám za nahlášené změny v odběru časopisu. Máme radost z nových abonentů i dárkových předplatných, když někdo zaplatí časopis jako dárek někomu dalšímu. Lednové číslo k vám již přichází v aktuálním počtu kusů pro rok 2018 a během února budeme generovat a rozesílat faktury.

DŽ portrét na webDobrý start do jubilejního roku 2018 a inspirativní čtení přeje všem
Daniela Ženatá

OBSAH ČÍSLA

TÉMA
Biblická úvaha – J. Pechar
Historické preludium. Na cestě k církvi 1/2 – A. Rozbořilová
Jan Pokorný slaví s církví 100 let – D. Ženatá
Otázka na tělo: Čím vás Českobratrská církev evangelická oslovuje?

MOJE CÍRKEV
Učitelé Evangelické akademie v Bělči – H. Wernischová
Aby faráři byli kompetentní a jak k tomu přispívají Holanďané – L. Ridzoňová
Vyslání kaplanů a podpis ekumenické smlouvy – J. Plíšková
Kříž pokoje – L. Ridzoňová
Divoké husy. Štafeta štědrosti přímo od zakladatelů – E. Grollová, M. Boháčová
Rádi zpíváme a na zpěvu nám hodně záleží – L. Moravetz
Kde jsou vlastně teď ti uprchlíci? – H-P. Pickel
Zázrak v Malešicích – J. Kirschner
Krajané v Polsku. Zpívejte a hrajte Hospodinu – J. Stejskal

DIAKONIE
Co přinesla tradiční benefice našim klientům – A. Šůra

SLOVO
Rozhovor s Michalem Plzákem, odcházejícím ředitelem nakladatelství Kalich – J. Plíšková

RECENZE
Deník Anne Frankové jako komiks – D. Ženatá

Rubriky: Aktuální číslo | Komentáře nejsou povoleny