Kazatelem slova Božího 67 let. Rozhovor s Jiřím Doležalem

(ČB 4/2019) ThDr. Jiří Doležal (*1929) slaví v dubnu devadesáté narozeniny. Před třemi roky ovdověl, sám je však stále vitální a slouží církvi. Působil ve sborech v Pardubicích, Hustopečích a Bukovce, v devadesátých letech vyučoval nauku o kázání a bohoslužbách na Vyšší odborné škole biblické v Hradci Králové. Má tři dospělé děti a sedm vnoučat. Životní jubileum je dobrá příležitost k bilancování, proto jsme se zeptali na události a okamžiky, které byly v jeho životě důležité.

Kde jste vyrůstal a z jaké rodiny pocházíte?

Měl jsem krásné dětství. Otec byl řídící učitel a měl jsem čtyři mladší sourozence. Útlé dětství jsem prožil na předválečném venkově. Když jsem byl v páté třídě a bylo potřeba se poohlížet po středních školách, rozhodl otec, že se přestěhujeme do města. Našel místo v Orlové, to však byla v roce 1938 neklidná oblast.

Poslechněte si článek:

Pokračování textu

Vzpomínková bohoslužba na Jana Zajíce

(ČB 4/2019) Jan Zajíc se narodil 3. 7. 1950 ve Vítkově nedaleko Opavy a zemřel 25. 2. 1969 v Praze. Letos jsme si na Opavsku připomínali padesát let od jeho smrti.

Vzpomínkové bohoslužby zorganizoval opavský sbor spolu s několika přáteli dne 24. 2. 2019. Takřka zaplněná modlitebna se zaujetím naslouchala celému programu, který měl dvě části. První část, biblické zamyšlení, připravili bratři Pavel Janošík a Antonín Plachý. Krátké kázání se opíralo o čtyři obrazy, které vzpomínku na Jana Zajíce provázely. V prvém bylo vzpomenuto jeho rozhodnutí, v druhém „cesta údolím stínu smrti“. Třetí obraz na základě příběhu z proroctví Danielova o Belšasarovi promítl čin Jana Zajíce do aktuální doby.

Poslechněte si článek:

Pokračování textu

Jak v Modřanech slavíme Velikonoce

(ČB 4/2019) Samozřejmě Velikonoce slavíme – jako všichni ostatní křesťané. Připomínáme si Kristův kříž, jeho oběť za nás, za naši svobodu i naději. A slavíme i Kristovo vzkříšení a radujeme se z toho, že Kristův příběh ani na kříži ani v hrobě neskončil.

Je to však snad už dvacet let, co jsme se v rámci pašijového týdne začali navíc scházet ještě ke čtení pašijí a jedení beránka. K slavnosti, která propojuje starozákonní velikonoční události s událostmi novozákonními.

Poslechněte si článek:

Pokračování textu

Víra, která nás posouvá vpřed

(ČB 4/2019) Dvakačovickou evangelickou faru navštívil významný aktivista a kněz české starokatolické církve v Bratislavě, doktorand Martin Kováč. Skupinku účastníků besedy zaujaly, kromě představení starokatolické církve a jejího zrodu ve světě i u nás, veřejně společenské aktivity, kterými se Martin Kováč neúnavně a intenzivně zabývá. Nyní kupříkladu pomáhá při volební kampani kandidátce na prezidentku Slovenska Zuzaně Čaputové a kandidátovi do Evropského parlamentu, profesoru Ondřeji Prostredníkovi.

Nejvíce nás posluchače potěšila iniciativa Progresivní věřící, která začala působit na Slovensku v létě 2018. Manifest s názvem Viera, ktorá nás posúva vpred si zaslouží v České republice důkladné pozornosti nás věřících i všech lidí dobré vůle. Znění manifestu uvádíme v originálním jazyce:

Poslechněte si článek:

Pokračování textu