František Šmahel: Jan Hus

Hus_big (2)(ČB 3/2014) Profesor František Šmahel (1934) je mezinárodně uznávaný český historik, specializující se na pozdní středověk. Jeho práce o dějinách lucemburského období, husitství či Karlovy univerzity byly přeloženy do mnoha jazyků. Respektovaný devětasedmdesátiletý medievista pomohl očistit období husitství jakožto významného společenského a duchovního pohybu, předznamenávajícího evropskou reformaci, od nacionálních a politických kontextů. K blížícímu se velkému jubileu – 600. výročí Husovy smrti – se ke čtenářům dostává jeho kniha Jan Hus, život a dílo. Pokračování textu

Pavel Rejchrt: Vyznání nejistého chodce / Ukaž nám cestu

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA(ČB 3/2014) Shledal-li čtenář prozaickou knihu Pavla Rejchrta Světlo tmou zjizvené (2011), již jsme v Českém bratru přivítali samostatnou recenzí, prací vzpomínkovou a reflexivní a našel v ní silné autobiografické podloží, u knihy Vyznání nejistého chodce (2013) se nesplete, bude-li ji vnímat stejně, jakkoli zde autobiografický hrdina nese jiné jméno. A přesto se nová Rejchrtova próza od té předchozí čímsi podstatným liší. Pokračování textu

Dietrich Bonhoeffer: Následování

bonhoeffer3(ČB 3/2014) Dobré knihy se poznají podle toho, že mají co říct každé době. Platí to i o Bonhoefferově Následování, které na sklonku loňského roku vydalo v novém překladu Bohuslava Vika nakladatelství Kalich.

Dietrich Bonhoeffer psal Následování v třicátých letech, kdy v Německu získali moc nacisté, pokoušející se ovládnout mezi jiným také křesťanské církve. Pokračování textu

Řeč míst, kde se scházíme – Kazatelna

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA(ČB 2/2014) Když je kázání dlouhé, pitomé, nebo než začnou bohoslužby, můžeme třeba přemýšlet o věcech, které nás v kostele obklopují.

Seděli za mnou v neděli konfirmandi s mládeží a stopovali kazatelce kázání. Já jsem zas v dětství vyplňoval čas v těsné lavici tím, že jsem přemýšlel, jestli by farář přežil, kdyby se utrhla stříška nad kazatelnou a „zaklapla“ ho. Pokračování textu