Letní dvojčíslo Českého bratra 7–8/2016. Téma: Hněv

Úvodník

Slunce ať nezapadá nad naší hněvivostí

Poslechněte si článek:

Znáte někoho hněvivého? Naštvaného už zrána na vše, co se kolem děje? Tlačí se do autobusu, mračí se na všechny kolem… brzy má kolem sebe dost prostoru, protože se nikomu nechce se s ním střetnout a kazit si pěkné ráno.

Spravedlivý hněv – to už je něco jiného. Tím člověk vzplane, když se někde děje bezpráví a on chce pomoci. Takový hněv je většinou k dobrému a může posunout věci správným směrem. A co hněv na Pána Boha, když máme pocit, že si nějaké příkoří nezasloužíme? Nebo hněv Boží, který se snášel nejen na biblický lid před staletími, ale i na nás dnes? Hněvem se zabýváme ze všech možných úhlů pohledu v rubrice Téma. A pro nás, někdy naštvané křesťany i nekřesťany v jednadvacátém století, platí stále moudré biblické slovo: „Slunce nezapadej nad hněvivostí vaší“. (Ef 4,26)

Letní dvojčíslo má letos 64 stran. Synodní senior ve svém vzkazu na léto doporučuje uvelebit se na verandě či v altánku a nechat klidné čtení nenápadně přejít ve zdřímnutí. Však si to dočtete později, odpočinek a pohodu potřebujeme všichni. A léto je k tomu stvořeno.

Spolu s Českým bratrem tentokrát dostáváte do ruky i přílohu – modrý sešit čtvercového formátu s názvem Husitské století a naše doba. Autorem je učitel z Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy Pavel Keřkovský. Publikace je zároveň přílohou knížky Jeroným Pražský – Evropan, vzdělanec, buřič – vydané k 600. výročí úmrtí Jeronýma Pražského. Do ní si sešit můžete založit, proto má i stejný formát a grafickou úpravu. Více o knize najdete v upoutávce na straně 55.

??????????????????????Na další číslo Českého bratra se můžete těšit začátkem září. Krásné léto, načerpání nových sil a inspirativní čtení přeje všem čtenářům

Daniela Ženatá  

OBSAH LETNÍHO DVOJČÍSLA

TÉMA
Biblická úvaha: Hněv je… – Z. Píštěk
Hněvejte se a nehřešte – Z. Bárta
Hněvám se – na Pána Boha – L. Ridzoňová
Zlobí se Bůh? – J. Hoblík
Otázka na tělo: Měl váš hněv někdy pozitivní dopad?

MOJE CÍRKEV
Jeroným Pražský – festival na Střeleckém ostrově v Praze – J. Vondrová
Rozhovor s K. Moritz: Bude se mi stýskat po veřejné dopravě – J. Vondrová
Noc kostelů: Sbor v Hlinsku – N. Čejková
Pro uprchlíky – A. Fendrychová, M. Pfann
Kulatý stůl – J. Vondrová
Ústí je výzva – D. Ženatá
Slovanský národ vzkvétající v německých polích – J. Kirschner
Tolerance – tradice – budoucnost – M. Bartlová
K symbolice evangelické církve – J. Mašek
Jak se v minulosti počítal salár – J. Mašek
Multikulturní centrum u Jákobova žebříku – J. Kirschner
Jako zrno hořčičné – V. Grögerová

EVANGELIZACE A MISIE
Církve reformované tradice zkoumaly misijní projekty – P. Bargár, R. Žárský
Ten sing – R. Žárský
Kurzy pro hledající – J. Malý, D. Chlebek

S DĚTMI
Dál přece nejdeme sami – M. Sedláčková
Kouzelné počítačové hry – O. Klímová

DIAKONIE
Na cestě k člověku – A. Šůra
Na kávu do klobouku – A. Šůra

SLOVO
Ještě k farářskému kurzu – T. Pavelka
Nad tématem islámu – M. Tomešek
K motivu hněvu v poezii Jana Zahradníčka – A. Rozbořilová
Poslední slovo: Boží hněv a specialita paní Všetečkové – P. Bělíková

RECENZE
Jeroným Pražský, Evropan – vzdělanec – buřič
M. Riebauerová, J. Koutecký: Osm múz mého života – Z. Eminger
G. I. Vlková: Bůh milosrdný, nebo trestající? – L. Ridzoňová
Ota Halama: Svatý Jan Hus – J. Hoblík

KOMIKS
Hněv – K. Malina