Český bratr 9/2016. Téma: Smutek

Úvodník

 Smutnění babího léta

Poslechněte si článek:

Z čeho můžeme být v tyto dny smutní? Že je po prázdninách? Že se dny zkracují a rána jsou již chladná? Inu, to je jen letmý stesk nad tím, že bylo příjemněji. Smutnění babího léta. S opravdovým smutkem, který vězí hluboko v duši, to nemá moc společného.

Od biblické úvahy přes smutek z úmrtí blízkého člověka, důležitost prožití smutku a zpracování této emoce až po rozhovor o tom, kdy se smutek může překulit v depresi a jak to poznat. Tím se zabýváme v rubrice Téma. Blízce k tomu patří potřeba rozloučení při pohřbu a význam rituálů obecně. Hezky se o smutku autorům psalo, řeknete si, když zjistíte, kolik stránek rubrika Téma zabírá.

Na Nástěnce jsou praktické informace pro sbory o grantovém systému na podporu financování diakonických a rozvojových projektů, informace o soutěži na nové grafické zpracování loga ČCE, dále v listu je pobídka k přihláškám do výběrového řízení na pozici vedoucího tajemníka Ústřední církevní kanceláře. Pro schopné a aktivní lidi to jsou výzvy!

V létě se uskutečnilo mnoho akcí, na které jsme před prázdninami zvali. Děkujeme všem korespondentům, kteří se o své dojmy a zážitky podělili, i těm, kdo poslali fotky, abychom aspoň něco z atmosféry mohli prožít taky. Pro množství příspěvků do rubriky Moje církev jsme některé museli nechat do příštího čísla.

Takže – jak nám vzkazuje synodní kurátor Vladimír Zikmund – po letním odpočinku, načerpání energie i inspirace se pusťme s chutí do práce, sborového života a nových aktivit.

??????????????????????Školákům dobré vykročení do nového školního roku a všem čtenářům inspirativní čtení přeje
Daniela Ženatá

OBSAH ČÍSLA

TÉMA
Biblická úvaha – J. Bureš
Pohřeb? Rozhodně ano – P. Pokorný
Připomínka zemřelých – L. Ridzoňová
Rozhovor s R. Schneiderovou: K celistvému tvaru duchovno patří – J. Plíšková
Kdyby bývalo bylo… Smutek je důstojný stav duše – T. Pavelka
K pohřebním rituálům: Slavnost jen smuteční? – J. Hoblík
Otázka na tělo: Kdy jste naposledy brečeli a proč?

MOJE CÍRKEV
Setkání křesťanů zemí střední a východní Evropy – D. Ženatá
Další absolventi Semináře církevní hudby Evangelické akademie – J. Široký
Letní kemp mládeže – J. Vondrová
Cesta do Zelova a Kleszczóva – M. Kitta
Věřící z Evropy a Asie se setkali v Krkonoších – J. Vondrová
Církev živě 2016 – J. Horáková
Obrázky z ekumenické poutě do Taizé – J. Hofmanová
Z církevních škol: Před začátkem dalšího školního roku – A. Wrana
O evangelické obětavosti – M. Cháb
Chtěl jsem kázat obrazem – malíř Miroslav Rada se dožívá 90 let – J. Kirschner
80 let plodného života: J. Hromádka – M. Palatý
Společnou cestou již 65 let: manželé Holečkovi – D. Heller ml.
Zlatá svatba v Horském domově v Herlíkovicích – P. Bísek

S DĚTMI
Pro děti: Biblický zvěřinec – Mol – L. Ridzoňová

DIAKONIE
Diakonie v Etiopii, v zemi na rozcestí – K. Novotná

SLOVO
K motivu smrti a smutku v poezii Jana Skácela – A. Rozbořilová
Poslední slovo: Světýlko – P. P. Payne

RECENZE
Joseph Roth: Job – Z. A. Eminger

KOMIKS
Smutek – K. Malina