Poslední slovo: Bolest

výtvarná M_Skl (5)(ČB 10/2016) Bolest nelze obelstít
– – –
Bolest vraždí myšlenky i emoce a v krajním případě život sám. Bolest –  neuchopitelný fenomén. Nelze se do ní vcítit, nelze ji popsat, když není ani když je. Je nepřenosná. Bolest bolí.
– – –
Probolet se dál, výš, hlouběji, nebo jenom padat na dno?

Poslechněte si článek:

 – – –
Bolest poutnice po těle i duši. Bolest celoživotní doprovod. Věrná až do hrobu, protože doufám, že ne až za hrob. Musí být místo, kam už žádné trápení a trýzeň nemohou. Kde už není duše tavena bolestí a smutkem k lepšímu. Ironií oné otřepané útěchy „Co tě nezabije, to tě posílí“ je, že ve skutečnosti daleko spíše platí „Co tě nezabije, to tě přizabije“. Ano jdeme dál a víme více; víme více o své křehkosti, ohraničenosti a konečnosti. A naše kroky postrádají lehkost.

Olga Paynová