Český bratr 12/2016. Téma: Pokoj

Úvodník

Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj, lidem dobrá vůle

Poslechněte si článek:

Lidem dobrá vůle v nadpisu je správně – tak to čteme v Bibli kralické. V novém překladu je totéž vyjádřeno moderněji: Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi (L 2,14). Přesto se v jakémsi lidovém podání uchytilo …na zemi pokoj lidem dobré vůle. Pán Bůh ale zaslibuje a dává pokoj všem, všem na zemi – těm, co dobrou vůli mají, i těm, co ji nemají, lidem spořádaným i všelijakým darebákům. Je už na každém člověku, jestli pokoj Boží přijme a jak s ním naloží.

Ve vánočním čísle téma pokoje prolíná mnoha příspěvky. Od „klídku“ až po biblický šálôm. Do našeho chtěného a vytouženého pokoje vstupuje však zároveň nepokoj a neklid současného světa. Několika lidí jsme se proto zeptali, jak si v čase nepokoje pokoj v srdci uchovávají. A na nástěnce si  můžete přečíst informace k předplatnému na rok 2017, kdy Český bratr vstoupí do 93. ročníku.

V časopise najdete také vánoční dárek – CD s hudbou Antonína Dvořáka. Pěvecký sbor Naši pěvci nahrál všech deset Biblických písní a Žalm 149 pod vedením sbormistryně Lydie Härtelové, varhanní improvizace natočila Jiřina Dvořáková Marešová. Na stránkách 46–56 najdete k tomuto dílu veškeré informace, včetně rozhovoru s protagonistkami. Booklet si můžete vystřihnout, budete mít pak hudební dílo komplet k poslechu i s texty a informacemi k přečtení.

??????????????????????

Všem čtenářům přeji požehnané vánoční svátky, inspirativní čtení a klidný poslech, jakož i dobré vykročení do nového roku.

Daniela Ženatá

OBSAH ČÍSLA

TÉMA
Biblická úvaha: Pokoj Boží a otevřený svět – D. Sedláček
Sít pokoj a pokoj sklízet – Zdeněk A. Eminger
Pokojný-li je příchod tvůj? – J. Plíšková
Požehnání – L. Ridzoňová
Otázka na tělo: Jak si v čase nepokoje uchovat pokoj v srdci?

MOJE CÍRKEV
Jiskra a chuť Ústecka. Rozhovor s Joelem Rumlem – J. Plíšková
Příběh jednoho lustru – R. Popelářová
Krajané z Polska: Po šlépějích Jana Husa – J. Stejskal
Liberec. Pohnutá historie a nadějná přítomnost – M. Ježdíková
Solidarita mezi sbory – T. Fendrych
Desátky – M. a V. Satkovi
Kšely nebudou památkou – M. Procházková
Domažlice – inspirativní architektura na Chodsku – J. Kirschner

S DĚTMI
V listopadu do Brna? – L. Ridzoňová
Příhoda málo uvěřitelná – L. Ridzoňová

DIAKONIE
Pracovní vykořisťování i dnes a u nás – Ch. Bjalkovski, P. Bruna

SLOVO
Nebát se a nelhat – M. Waloschek
Poslední slovo: Sláva pokoji! – P. Bělíková

RECENZE
A. Goldflam: Příhoda málo uvěřitelná – L. Ridzoňová
W. Brueggmann: Bible a postmoderní představivost – O. Ruml
Z. Czendlik, M. Zahradníková: Postel, hospoda, kostel – J. Vondrová
D. Urbánková: Už měkoně vyvádějí – L. Ridzoňová

K DÁRKOVÉMU CD – Biblické písně Antonína Dvořáka
Dvořákova hudba je přes všechnu náročnost srozumitelná. Rozhovor se sbormistryní Lydií Härtelovou a varhanicí Jiřinou Dvořákovou – D. Ženatá

KOMIKS
Pohoda Vánoc – K. Malina