Český bratr 3/2017. Téma: Múzy a víra

Úvodník

Povznesme svá srdce

Poslechněte si článek:

Lutherova doba byla časem ticha. Žádné reproduktory s hlasitou hudbou, žádná startující letadla, rachot sbíječky nebo  hluk nákladního nádraží. Dnes lze rámusu civilizace jen stěží uniknout. Proto se v otázce na tělo ptáme: Máte rádi ticho?

Hudba a básnické slovo měly v minulosti jistě na lidi mnohem větší účin než dnes. Lidé poslouchali a povznášelo to jejich ducha. I to se posunulo. Dnes raději koukáme. Díváme se na filmy, prohlížíme videa na facebooku, listujeme komiksy. Povznáší to našeho ducha také? V rubrice Téma se dozvíte více. Jak působí film, může vůbec pojednat duchovní témata? A co přináší posluchačům hudba, zejména duchovní a Lutherova?

Církev řeší nedostatek farářského dorostu. Není to bolest jen naší církve, s podobnými problémy se potýká celá Evropa. A do černého se k tomuto tématu trefuje senior Východomoravského seniorátu ve svém vzkazu na straně 5.

O unikátním terapeutickém programu „Stop násilí ve vztazích“ si můžete přečíst v diakonické rubrice. Obětem domácího násilí pomáhá nejedna sociální služba. Tato však pomáhá agresivním jedincům zvládat sklon k násilí a jeho nežádoucí projevy.

S Lutherem se potkáme i na posledních stránkách ve vtipném fejetonu a pozornosti čtenářů doporučuji i pozvánky na jarní a letní akce pořádané naší církví, které jsou na dvou zadních barevných stranách.

Časopis můžete prohlížet v listovací aplikaci, číst jednotlivé příspěvky a prohlížet přitom barevné obrázky a dokonce poslouchat audioverze všech článků na www.ceskybratr.cz Tam jsou jednotlivá čísla Českého bratra zveřejňována se zhruba měsíčním zpožděním za papírovou verzí. Vyzkoušejte!

??????????????????????Milí čtenáři, inspirativní čtení, koukání i poslouchání vám přeje
Daniela Ženatá

OBSAH ČÍSLA

TÉMA
Biblická úvaha – M. Grombiřík
O dobrých skutcích – M. Luther
Proč nejde natočit Ježíše a proč se to daří různým divným lidem – T. Pavelka
Luther a hudba – L. Moravetz
Otázka na tělo: Máte rádi ticho?

MOJE CÍRKEV
Téma farářského kurzu: Jak funguje moc – L. Klíma
Alexandr Mitrofanov na farářském kurzu: Jakou moc mají média?
Ocenění Pro Ecclesia Jaroslavu Kalouskovi – P. Brodský a T. G. Tobias
Rozhovor s Jaromírem Plíškem: Přes rumunské hory a velvyslanecký post do církevní kanceláře  – D. Ženatá
Úskalí pěstounské péče – I. Kraus

CESTA K NOVÉMU ZPĚVNÍKU
Jak vzniká píseň. Rozhovor se čtyřmi textaři – R. Čunderlíková

DIAKONIE
Terapie pachatelů domácího násilí – A. Šůra
Město přátelské demenci – A. Šůra

SLOVO
Pro děti: Biblický zvěřinec – Býk – L. Ridzoňová
Poslední slovo: Luther v Severním Porýní-Vestfálsku – P. Bělíková

RECENZE
Hans Küng: Židovství. Náboženská situace doby – Z. A. Eminger
Lenka Pecharová: Po stopách Karla IV. – L. Ridzoňová
O papeži s humorem – Z. A. Eminger
Edita Steinová: Žena. Otázky a reflexe – Z. A. Eminger