Český bratr 5/2017. Téma: Církev versus politika

Úvodník

Máme se míchat do politiky?

Poslechněte si článek:

Je politika špína, nebo chrání slabé před silnými? Je v politice tak málo žen proto, že jim vadí mužská ješitnost, nebo proto, že vidí své priority jinde? Vnímáme každý svou odpovědnost za věci veřejné, nebo je nám tak trochu jedno, kam nás proud donese?

Dnešní rubrika Téma obsahuje více příspěvků než obvykle. Politika versus církev je totiž téma obsažné. Nad životem církví v moderním demokratickém státě i v historii se zamýšlí Jiří Hoblík. Následuje exkluzivní rozhovor s prezidentským kandidátem Jiřím Drahošem, který jsme vedli na prahu volební kampaně. Jistě není náhoda, že mnoho členů naší církve se připojuje podpisy na petiční archy a vyjadřuje tomuto serióznímu kandidátovi svou podporu. K politice patří také ohlédnutí za majetkovým narovnáním, jak je prožil člen někdejší expertní komise a bývalé synodní rady Pavel Stolař. K veřejnému působení církve patří také občasná prohlášení synodní rady. Vnášíme tím evangelium do všech dimenzí života společnosti, včetně politiky? Na Otázku na tělo zareagovalo velmi poctivě dost lidí z církve, kteří se v postavení, v němž určitou politickou moc měli, už někdy octli. Bohužel se nám na vymezenou stránku vešla jen asi polovina odpovědí.

Květnové číslo Českého bratra tiskneme v nákladu vyšším o 1000 kusů a časopis rozdáváme v otevřených kostelích a modlitebnách při Noci kostelů. Pokud jste náhodným návštěvníkem, neváhejte nahlédnout! A vyzkoušejte také naše webové stránky www.ceskybratr.cz. Tam najdete nejen všechny příspěvky ke čtení s barevnými obrázky, které jsou v časopise vytištěny černobíle, ale také audioverze všech článků k poslechu i listovací aplikaci k nezávaznému prohlížení třeba i na mobilu.

??????????????????????Inspirativní čtení v prosluněném jaru přeje všem čtenářům
Daniela Ženatá

 

 

OBSAH ČÍSLA

TÉMA
Biblická úvaha: Zdola, nebo shora? – J. Pechar
O druhém dobrém skutku – M. Luther/J. Plíšková
Oltář bez trůnu – J. Hoblík
Rozhovor s Jiřím Drahošem, prezidentským kandidátem – J. Plíšková
Ohlédnutí za majetkovým narovnáním – P. Stolař
Proč synodní rada nemá mlčet – O. Kolář
Otázka na tělo: Podlehli jste někdy pokušení moci?

MOJE CÍRKEV
Velikonoce ve Vrchlabí – J. Kašpar
Rozhovor s Martinem Hývnarem o dnech umění nevidomých – P. Prejda
Dny umění nevidomých na Moravě pohledem faráře – P. Prejda
Dopis vnučce o cestě na Ukrajinu – V. Zikmund
Polévkový den na zdravotnické škole – studenti SZŠ EA Brno
Pobožný pistolník Václav Morávek – Z. Susa
Domov, to je zázemím i společenství – Z. Kasiková
Rozhovor s Jakubem Trojanem na prahu devadesátky – D. Ženatá
Ekumenický odkaz kardinála Miloslava Vlka – M. Vaňáč
Ejhle člověk – ejhle obraz. Miroslav Rada – J. Dus

CESTA K NOVÉMU ZPĚVNÍKU
Srozumitelnost písní je zásadní a citlivá věc. Rozhovor s Danielou Švandovou – R. Čunderlíková

DIAKONIE
Jak pracují diakonické nízkoprahové kluby – A. Šůra
Svatodušní sbírka – AŠů

SLOVO
Poslední slovo: Časy se mění – J. Plíšková

RECENZE
Amos Oz: Jidáš – P. Sláma
P. Říčan, P. Janošová: Spirituální výchova v rodině – I. Ryšavý