Grafická podoba nového evangelického zpěvníku

zp2(ČB 9/2017) V předchozích číslech Českého bratra jste se mohli dočíst, jak bude vypadat nový zpěvník po obsahové stránce. Tentokrát se budeme věnovat jeho stránce formální.
Zpěvníková komise si je vědoma toho, jak je grafická podoba zpěvníku zásadní. Příkladem vydařeného zpěvníku byl pro nás zpěvník reformované církve německy mluvící části Švýcarska. Inspirovali jsme se nejenom v jeho osnově,

Poslechněte si článek:

ale i v úpravě.

Jak vypadá grafická práce na zpěvníku

Poté, co píseň projde hudební a jazykovou korekturou a je schválena zpěvníkovou komisí, posílá se odborníkovi, který má na starosti sazbu not. Byly vytvořeny šablony stránek, do kterých se sází notové zápisy s první slokou. Protože škála chystaných písní bude velká, i grafická podoba nového zpěvníku bude pestřejší, než jsme zvyklí u zpěvníku současného.

K sazbě not se používá počítačový program Finale, vyžadující znalosti jak hudební – hymnologické, tak informačně technologické.
Zbytek práce (sesazení not se slokami, navigační prvky, rejstříky, záložky, vazbu ap.), má na starosti grafik.

Na jaké novinky v grafické podobě zpěvníku se můžeme těšit

Celkový vzhled nového zpěvníku se bude od zpěvníku nynějšího lišit. Měníme formát (zpěvník povyroste na 18×12 cm), s tím se decentně zvětší i písmo. U jednotlivých písní nebudou názvy, ale každá píseň i modlitba a další texty budou mít své číslo, uvedené na začátku či před první slokou písně. V rejstřících však písně budou řazeny podle názvu (vstupního verše).

3písmoMateriálu, který chceme vydat, je hodně. Je přijato 862 písní a obsažná bude i textová část, včetně mnohých modliteb. V ideálním případě by však v konečné podobě nemělo být nutné při zpěvu otáčet stránky.

foto Laco a Kali Švecovi (11)

U finální podoby zpěvníku bude hodně záležet na výběru materiálů (papír pro vnitřní blok, vazba), resp. na výběru tiskárny/knihárny. Chceme vyslyšet volání členů církve po kvalitním zpracování vazby. Nebylo by důstojné ani praktické, kdyby byl evangelický zpěvník „levnou“ knížkou. Cílem celého snažení je zpěvník, ve kterém se snadno orientuje, který se dobře drží a dá se bez usilovného „lámání hřbetu“ rozložit na lavici. Přáli bychom si, aby byl svým majitelem brán do ruky s láskou a užitkem každý den.

Zároveň s novým zpěvníkem má vyjít také varhanní chorálník a co nejdříve i soubor doprovodů pro kytaru.

U obrázků sazby z nového zpěvníku, které tento příspěvek doprovázejí, se jedná o předběžný návrh, který ještě může doznat úprav.

Romana Čunderlíková a Filip Halama