Zakusit milostivé přijetí

přijetí(ČB 11/2017) Ve dnech 8.–11. října se v Bystřici pod Hostýnem uskutečnilo další diakonické setkání. Jaké bylo? „Opakovaně si ověřuji, jak je pro mne právě způsob diakonického setkání důležitý. V záplavě setkání v průběhu roku, kdy intenzivně přijímám a předávám informace, vzdělávám se či řeším problémy, plánuji a podobně, je zde prostor tří dnů pro zásadní změnu denního rytmu, zastavení a ztišení před Hospodinem,“ říká Dan Žárský, ředitel Diakonie Vsetín a jeden z účastníků. Hlavním programem provázel Jiří Weinfurter, farář ČCE v Křižlicích.

Poslechněte si článek:

Metodou bibliodramatu nabídl možnost promýšlet a zažívat, jak se náš životní příběh setkává s biblickým příběhem o ztraceném synu. Kromě protestantského rozumu a slova tak došlo i na vzpomínky, obrazové vjemy, mlčení či zpěv. Další program doplnili hosté.

přijetí

Daniel Heller, farář ve Valašském Meziříčí, nám vyprávěl o své práci s klienty a zaměstnanci tamějšího střediska. S hudebním programem nás navštívil celocírkevní kantor Ladislav Moravetz. O diakonické práci v Nizozemí nám vyprávěl Tomáš Novák. Duchovním vrcholem setkání byly společné bohoslužby s vysluhováním svaté večeře Páně pod vedením Radima Žárského, faráře v Semonicích. Setkání se odehrávalo v rekreačním zařízení Sola gratia, obklopeném nádhernou přírodou a součástí byl též meditativní výstup podzimním lesem na vrch Hostýn.

Štěpán Brodský