Český bratr 11/2017. Téma: rebelové v taláru

Úvodník

Hrad přepevný

Rok reformace se chýlí ke konci. Oslavovali jsme s celou církví v Ratiboři, připomínali si 500. výročí mnohými událostmi, vydali několik knih, prožili odbornou konferenci v senátu. Kromě Kirchentagu v Berlíně a Wittenbergu byl vrcholem oslav 31. říjen – Den reformace. V protestantských zemích je to dokonce státní svátek. Podle tradice přibil Martin Luther ten den na chrámová vrata svých 95 tezí, které celé hnutí zahájily.

Poslechněte si článek:

K Českému bratru patří tentokrát také příloha s případným názvem: Hrad přepevný. Je to zpěvníček reformačních písní na známé nápěvy z Evangelického zpěvníku, ale s novými texty. Písně, na které někdy už padal prach staletí, k nám přicházejí v nové svěží podobě, staré melodie ožívají novým svědectvím víry.

Ve své době byl Luther pěkný rebel. Mnozí jej měli za kacíře a rozvraceče hodnot. V tomto čísle se v rubrice Téma potkáme s rebely a potížisty v době naší. Ti většinou rozpoznají svůj „hrad přepevný“, dokážou říct s Lutherem „zde stojím a nemohu jinak“ a podle toho také konají.

Papírový časopis stále zápasí na svých stránkách s omezeným místem. Některé příspěvky, ač připravené, se nakonec do vydání nevejdou. Například odpovědí na „otázku na tělo“ přijde zpravidla více, než se na určenou stranu směstná. Nejlepší bývají odpovědi obratem, protože jsou většinou spontánní a živé. Ten, kdo odpoví za den nebo za dva, mívá odpověď sice vybroušenější, ale většinou také delší. Váhavější respondenti však nemusí být zklamáni, do „otázky na tělo“ na našem webu www.ceskybratr.cz se vejdou odpovědi všechny, krátké i delší, dřívější i pozdější.

DŽ portrét na webInspirativní čtení přeje všem čtenářům
Daniela Ženatá

OBSAH ČÍSLA

TÉMA
Biblická úvaha: Potížista v taláru – P. Klinecký
O dobrých skutcích: Nepokradeš – J. Plíšková
Svědomí neumlčíš ani neošálíš. Rozhovor s Jakubem Pavlúsem – D. Ženatá
Rebelie znamená ničení – T. Pavelka
Jednoznačný postoj aktivisty Jakuba Orta – D. Ženatá
Vladimír Procházka – L. Ridzoňová
Otázka na tělo: Luther řekl: „Zde stojím a nemohu jinak.“ Zachovali jste se někdy také tak?

MOJE CÍRKEV
Hledá se Bůh. Zn. Jablonec – A. Rozbořilová
Historie a interpretace Bible – J. Dušek
Rokycanský Rokycanův sbor slaví – O. Pellar
Poradna Rokycany dovršila první desetiletku – O. Pellar
Letní tábor pro staříky – L. Janská
Prkenice, přístavba, nebo Ašeret? – J. Pechar
Zachránit Zemi i sebe – J. Zámečník
Památník toleranční doby ve Vysoké u Mělníka – J. Mašek
Návštěva mešity – J. Bartošek

CESTA K NOVÉMU ZPĚVNÍKU
Dobrá zpráva pro varhaníky a kytaristy – L. Moravetz, J. Schneider

DIAKONIE
O výtečné práci a absurditách systému – A. Šůra
Zakusit milostivé přijetí – Š. Brodský

SLOVO
Poznámky k tématu Cesty k odpuštění a smíření – I. Mainert
Poslední slovo: Císař žádné šaty nemá! – P. Hájíčková

RECENZE
Martin Luther: Dopisy blízkým – P. Hájíčková
Gunnar Gunnarsson: Advent – P. Brodský
Pavel Hošek: Evangelium podle Jaroslava Foglara – J. Plíšková