Český bratr 12/2017. Téma: Požitek a prožitek

Úvodník

Advent a vánoční hodování

Letos máme nejkratší advent, jaký je vůbec možný. Čtvrtá adventní neděle je zároveň Štědrý den. Z toho jsou nervózní hlavně obchodníci, protože těžko můžou za „zlatou neděli“, kdy nákupní šílenství vrcholí, prohlásit den, kdy už všichni chtějí být v klidu doma, u prostřeného stolu s kaprem a bramborovým salátem. Proto asi ta komerční masáž a důraz na „black friday“ ještě před první adventní nedělí.

V adventu máme otvírat naše srdce i mysl, zažíhat jiskřičky lásky a konat činy milosrdenství. Společenství u stolu, ten vánoční nevyjímaje, je základ dobrého života. Přes pozvání na hostinu se dostáváme v tomto čísle i k požitkům pro chuťové buňky a k rozhovoru o jídle a vaření. Časné radosti také patří k našemu životu a my je smíme prožívat bez zbytečných výčitek svědomí.

Tradiční přílohou prosincového čísla je hudební CD. Celý rok nás provázel seriál o přípravě nového evangelického zpěvníku; nahlédli jsme do dílny textařů i hudebníků, korektorů jazykových i notových, aranžérů a tvůrců doprovodů varhanních i kytarových. Na tom všem pracuje již 13 let zpěvníková komise. Péčí celocírkevního kantora Ladislava Moravetze a zlínského pěveckého uskupení ECHO nyní předkládáme čtenářům nahrávky některých písní, které v novém zpěvníku budou. Zaposlouchejte se do nich. Cédéčko může usnadnit učení nových písní, může posloužit jako vodítko při volbě tempa, frázování a způsobu zpěvu. A tak můžete objevovat jedinečnost, poselství, krásu a hloubku těchto písní. Najdete mezi nimi i čtyři, které jsou v nových aranžích převzaty ze současného Evangelického zpěvníku?

DŽ portrét na webMilí čtenáři, přeji vám klidný advent, požehnané Vánoce a nadějný výhled do roku 2018.

Daniela Ženatá

OBSAH ČÍSLA

TÉMA
Biblická úvaha: Pozvání na hostinu – B. Kučera
Nepromluvíš proti bližnímu svému křivého svědectví – J. Plíšková
Boží hod – T. Pavelka
Poslední přání – J. Plíšková
Rozhovor s potulným kazatelem P. Brodským – D. Ženatá
Otázka na tělo: Umíte užívat časných radostí bez špatného svědomí?

MOJE CÍRKEV
Školní kaplani. Jak zúrodňovat srdce mladých lidí – DaZ
Zádveřické zvony – M. Vavrečka
Martin Luther je i pro dnešek – L. Ridzoňová
Evangelíci v době Charty 77 – J. Vondrová
Téma uprchlictví: Nechte je vejít – J. Šarounová
Zpěvák Bohdan Mikolášek třikrát 68 – J. Kirschner
Setkání po letech v rodné vesničce – J. Dančák
Luterská tradice v architektuře a umění – J. Kirschner

CESTA K NOVÉMU ZPĚVNÍKU
Lutherovy písně dnes – L. Moravetz

DIAKONIE
Systém podpůrných služeb – A. Šůra

SLOVO
Ke spiritualitě Bohuslava Reynka – A. Rozbořilová
Evangelík, který se pokusil zachránit celý národ – J. Kašpar
Poslední slovo: Hrách a kroupy – Š. Grauová

RECENZE
L. Heryán: Stopařem na této zemi – Z. A. Eminger
A. Beutel: Martin Luther – L. Ridzoňová
P. Zídek: Utajená láska prezidenta Masaryka Oldra Sedlmayerová – Z. A. Eminger
Š. Hájek: 100 x Desert – O. Kolář