Český bratr 1/2018. Téma: Sto let církve

Úvodník

Sté narozeniny řádně oslavíme

Přes vánoční svátky a Silvestra jsme se přehoupli do jubilejního roku 2018. Sté výročí založení oslaví náš stát i Českobratrská církev evangelická. Je i několik žijících pamětníků, jako například farář Jan Pokorný, který se narodil v prosinci 1918 a sté narozeniny oslaví spolu s církví.

Poslechněte si článek:

Slavit se bude v průběhu roku ve sborech na mnoha místech. Celocírkevní slavnost se chystá na prodloužený víkend 27.-30. září 2018 do Pardubic. Připraven bude program v kulturním domě a na pódiu na Pernštýnském náměstí, kde budou bohoslužby pod širým nebem, koncerty nebo divadlo. Na 16. prosince 2018 se plánuje slavnostní večer v Obecním domě v Praze, v místech, kde před sto lety zasedal generální sněm a kde došlo ke sloučení Evangelických církví a. v. a h. v. v Českobratrskou církev evangelickou.

Témata jednotlivých čísel se budou letos dotýkat právě sta let života církve. Budeme se zabývat zajímavostmi z historie, ale také tím, čím žije evangelická církev dnes, co děláme, co nás zajímá a trápí, kam směřujeme.

Od Nového roku má naše církev novou tvář navenek. Začalo platit nové logo. Také Český bratr k vám přichází v novém kabátku. Po dlouhém rozvažování však nadále zůstáváme u černobílého tisku a barevné obálky, jen typy písma se posunuly směrem k modernějším tvarům, snad i lépe čitelným.

Děkujeme vám za nahlášené změny v odběru časopisu. Máme radost z nových abonentů i dárkových předplatných, když někdo zaplatí časopis jako dárek někomu dalšímu. Lednové číslo k vám již přichází v aktuálním počtu kusů pro rok 2018 a během února budeme generovat a rozesílat faktury.

DŽ portrét na webDobrý start do jubilejního roku 2018 a inspirativní čtení přeje všem
Daniela Ženatá

OBSAH ČÍSLA

TÉMA
Biblická úvaha – J. Pechar
Historické preludium. Na cestě k církvi 1/2 – A. Rozbořilová
Jan Pokorný slaví s církví 100 let – D. Ženatá
Otázka na tělo: Čím vás Českobratrská církev evangelická oslovuje?

MOJE CÍRKEV
Učitelé Evangelické akademie v Bělči – H. Wernischová
Aby faráři byli kompetentní a jak k tomu přispívají Holanďané – L. Ridzoňová
Vyslání kaplanů a podpis ekumenické smlouvy – J. Plíšková
Kříž pokoje – L. Ridzoňová
Divoké husy. Štafeta štědrosti přímo od zakladatelů – E. Grollová, M. Boháčová
Rádi zpíváme a na zpěvu nám hodně záleží – L. Moravetz
Kde jsou vlastně teď ti uprchlíci? – H-P. Pickel
Zázrak v Malešicích – J. Kirschner
Krajané v Polsku. Zpívejte a hrajte Hospodinu – J. Stejskal

DIAKONIE
Co přinesla tradiční benefice našim klientům – A. Šůra

SLOVO
Rozhovor s Michalem Plzákem, odcházejícím ředitelem nakladatelství Kalich – J. Plíšková

RECENZE
Deník Anne Frankové jako komiks – D. Ženatá