Český bratr 10/2018. Téma: Krajané

Úvodník


Čeština mizí, pohostinnost zůstává

Krajanské komunity ve východní Evropě, které se hlásí k evangelictví, jsou každá jiná, a přece mají něco společného. Někde jsou to potomci pobělohorských exulantů, kteří utíkali z vlasti s Komenským, jinde se skupiny Čechů usadily, protože se v té oblasti nabízela levně dobrá půda k hospodaření. Máme v církvi také reemigranty, evangelíky, kteří se vrátili do vlasti otců. Komunistické režimy ale zamávaly se všemi.

Poslechněte si článek:

Po revoluci se navazovaly kontakty s téměř zapomenutými skupinkami Čechů postupně. Bylo vytvořeno místo „potulného kazatele“ a farář Petr Brodský objížděl po mnoho let krajanské sbory, kázal, povzbuzoval, zařizoval, rozvážel tiskoviny a sborový život všemožně podporoval. Dnes se však u krajanů bohužel ukazuje jeden společný rys – čeština se vytrácí, mladí cestují, častěji vstupují do smíšených manželství a odcházejí za prací; skupiny krajanů početně slábnou. To však nic neubírá na jejich pohostinnosti, kterou zakoušejí všichni, kdo se do některého z krajanských sborů vypraví.

V čase, kdy držíte v ruce říjnové číslo Českého bratra, máme za sebou čtyřdenní festival „Radujme se vždy společně“, setkání všech generací v Pardubicích, kde jsme si připomněli a oslavili stoleté narozeniny Českobratrské církve evangelické. Reportáž z festivalového dění přineseme v příštím čísle.

Po horkém létě vlídný, na vláhu bohatý podzim
a inspirativní čtení přeje všem
k úvodníku

Daniela Ženatá

OBSAH ČÍSLA

TÉMA
Biblická úvaha – M. Opočenský
Evangelická teologická fakulta v proměnách času – P. Brodský
Krajané v Polsku: Několik vln exulantů – Michal Kitta
Krajané na Ukrajině: Češi v obrovské zemi – M. Pfann
Krajané v Rumunsku: Velký Perek – P. Šebesta
Krajané v Srbsku: Veliko Srediště – P. Šebesta
Krajané, kteří přišli zpět. Moji Volyňáci z Boratína – Z. Bárta
Rozhovor s celocírkevním kantorem L. Moravetzem – J. Plíšková
Otázka na tělo: Co pro vás bylo při příchodu do staré vlasti nejtěžší?

MOJE CÍRKEV
Bohemka a Veselynivka dnes – K. a M. Erdingerovi
Na čtyři týdny učitelem češtiny v ukrajinské Bohemce – J. Kačer
Cesta do Bohemky a zase zpátky – M. Ryšavá
Horský domov v Herlíkovicích je na zimu připraven – J. Hofman
Letní rekreace seniorů v Bělči – D. Caldová
Potřebujeme strategický plán? – V. Zikmund
Vzpomínka na Miluši Tytlovou – N. Brahová

DIAKONIE
Krabice od bot i krabice online – A. Šůra
Škola na hradbách. Rozhovor se Štěpánkou Zumpfovou – A. Šůra

SLOVO
Liturgie: Přímluvná modlitba – M. Lukášek
K petici na podporu manželství – D. Ehmig
Oslavme výročí církve evangelické, nikoliv jen české – J. Kirschner
Poslední slovo: Díkčinění – Š. Grauová

RECENZE
Neboj se vrátit domů, říká Marie Svatošová – A. Palán
Historie podivná Jana Augusty a Jakuba Bílka – D. Ženatá