Český bratr 11/2018. Téma: Projekty podporované z finančních náhrad

Úvodník


Jeden pro druhého a společně

Co je grantový systém, a jak může fungovat v církvi? Odkud se berou peníze, a k čemu je máme využít? Již v roce 2016 synod rozhodl, že část prostředků z takzvaných finančních náhrad od státu půjde na podporu nejrůznějších aktivit do sborů. Nejsme tu přece sami pro sebe! Pojďme hledat nové způsoby, jak naplnit poslání církve v místě, kde žijeme. Nabídněme něco druhým, spojme se třeba i s jinými neziskovými organizacemi, vymysleme něco smysluplného!

Poslechněte si článek:

Grantový systém nabízí finanční podporu pro nové věci. Z první výzvy (2016, realizace 2017) bylo podpořeno 44 projektů a nachystaný balíček s pěti miliony korun se ani nevyčerpal. V dalším roce už to bylo 61 projektů (ty se realizují letos) v hodnotě šest a půl milionu a v tomto roce bylo žádostí 54. Vyčleněné peníze se však budou muset krátit, protože požadavky převyšují možnosti. Trend je nicméně nadějný – chceme něco dělat pro druhé a děláme.

V rubrice Téma přinášíme kromě úvodního článku pět dobrých příkladů, jak s penězi z finančních náhrad naložit. V Otázce na tělo je sice k přijetí náhrad i kritické stanovisko, můžeme však říci, že naše církev s penězi, které se rozhodla přijmout, nakládá zodpovědně a nanejvýš smysluplně. Vždyť dělat něco společně a pro druhé je ta viditelná část naší víry, kterou přijme věřící i bezvěrec.

V rubrice Moje církev se vracíme k oslavám stoletého jubilea a v rubrice Slovo přinášíme recenze a upoutávky, které se vám mohou stát inspirací při výběru vánočních dárků.

k úvodníkuMilé čtenářky a milí čtenáři, inspirativní čtení vám přeje
Daniela Ženatá

OBSAH ČÍSLA

TÉMA
Prozíravá nepoctivost? – J. Hoblík
Přestupové hnutí – R. Vlasák
Nápady se už třetí rok stávají realitou – V. Zikmund
Něco pro uši, pro oči i pro duši – J. Keřkovský
Filipka je škola – R. Konvalinková
Maminky v akci – Z. Plecháčková
Na školním facebooku to nyní žije – R. Michálková
Přífarský tábor podruhé – O. Ruml
Otázka na tělo: Myslíte, že restituční náhrady ČCE pomáhají, nebo škodí?

MOJE CÍRKEV
Radujme se vždy společně – J. Hofman
V tomto světě se nakonec vše točí kolem dostatku lásky – D. Ženatý
Tvořme vždy společně – A. Rozbořilová
Veřejné shromáždění podpořilo čínské křesťany – J. Hofman
Rozhovor s B. Klineckým, nájemcem Horského domova v Herlíkovicích – J. Plíšková
Sedm důvodů, proč se lidé vrátí – R. Mazur
Bořili jsme ploty… – P. Pivoňka
Oslava sta let ČCE v Teplicích – L. Richterová
Slavnostní bohoslužby ke sto letům ČCE – D. Ehmig
Dobrý pastýř svěřené částky Kristova lidu – L. Roskovcová
Pavel Smetana in memoriam – G. Frey-Reininghaus
Naší milé jubilantce Anně Hejlové – M. Hofmanová
Prodej a spolupráce jako nová šance pro evangelické kostely – J. Kirschner
Budoucnost církevního zpěvníku – L. Moravetz

DIAKONIE
Nový život opuštěné fary – A. Šůra
Mlýn pro Makave – A. Šůra

SLOVO
Poslední slovo: Slunec – Š. Grauová

RECENZE
S. Hopkins: Pane Bůh, tady Anna – J. Plíšková
Fr. Hobizal: Šumavská trilogie – A. Rozbořilová
Vždyť se mnou jsi ty. Kniha modliteb – O. Klímová
B. Chudoba: Člověk nad dějinami – M. C. Putna
CD Ne nadarmo – D. Ženatá