Český bratr 12/2018. Téma: Identita církve

Úvodník


Co dělá evangelíka evangelíkem

Tož, palica dubová to je, řekl by Valach. Nebo beran neústupný, řekl by obyvatel Vysočiny. Je to však pravda? Jak se proměnila naše identita za těch sto let, co nás omílá společenství ostatních církví, dva totalitní režimy, téměř třicet let ve svobodné společnosti, kontakty s Evropou i zámořím?

Poslechněte si článek:

Těžko se to hodnotí tomu, kdo žije uvnitř církve. Chybí odstup a nadhled. To, jací jsme, má zaznít od těch druhých. A tak je milé, když od katolických přátel slyšíme: je u vás více demokracie v církevní organizaci. Pěstuje se (tu a tam) písmáctví. Jste vzdělaní, Evangelická teologická fakulta je špička mezi podobnými. A od kolegů v práci: Jste kultivovaní a vzdělaní. Umíte diskutovat, neskáčete do řeči. A přitom se umíte pohádat. A od přátel: hodně a hezky zpíváte, nejen v kostele. A od všech: vyznačujete se pravdivostí a odpovědností, jste pracovití a čestní. Proto asi ten protestantský svět táhne celosvětové hospodářství…

Inu, jestli to tak skutečně je, nechť zpytuje každý z nás. Vždyť jeden každý tvoří církev a je dílkem celku. Se svými představami o světě, pravdě a svědomí. Mnoho úkolů máme ještě před sebou. Na místní úrovni jsou například vztahy s jinými církvemi většinou dobré. Nepotřebujeme se vůči ostatním, zejména katolíkům, vymezovat. Bolestná je však stále nemožnost přistupovat k přijímání chleba a vína společně.

Příští ročník časopisu si bude všímat témat spíše společenských a celoroční cyklus ponese název „Víra a společnost“.

k úvodníkuInspirativní čtení, klidný advent a pokojné Vánoce přeje všem
Daniela Ženatá

OBSAH ČÍSLA

TÉMA
Identita církve a církev v pohybu – P. Firbas
Generální sněm 1918 a spojení českých evangelíků – A. Šmilauerová
Vyznáváme a jsme vděčni – prohlášení synodní rady ČCE ke sto letům církve
Jméno jako vyznání – M. T. Zikmund
Moji přátelé věřili v Boha. Proč bych já nemohl taky? – D. Ženatá
Čáslavsko a vznik Českobratrské církve evangelické – P. Dočekal
Otázka na tělo: Bez čeho by evangelík nebyl evangelíkem?

MOJE CÍRKEV
V kempu s bandou „Amíků“ – H. Jindřišková
Jubilejní lípa na školní zahradě – B. Skála
Světový den obětí dopravních nehod čtvrtstoletý – K. Šimr
Via Exulantis – V. Osvaldová
Strategické plánování – E. Zadražilová
Na cestě k ekonomické a ekologické spravedlnosti – I. Mužátková
Čtení v Chomutově – F. Němeček
Bernard Louis Martin
Krása architektury zachráněných synagog – J. Kirschner
Nová agenda ČCE? – M. P. Lukášek

DIAKONIE
Čína, Vietnam, Brazílie, Singapur – A. Šůra
Zastavení pro ty, kdo slouží – D. Ženatá

SLOVO
Jubilejní povzbuzení pro Českobratrskou církev evangelickou – J. Hromádka
Z modlitebních mlýnků Boží mlýny – J. Plíšková
Poslední slovo: Pohodové Vánoce a šťastný nový rok – P. Hájíčková

RECENZE
Zůstat plamenem neohnutým. Dopisy Karla Hiršla – O. Kolář
I. Fíla: Muž, který stál v cestě – P. Brodský
Z. Kaiserová: Kalandrova dcera – D. Ženatá
Ex archivis ecclesiae. Sborník – A. Šmilauerová
Jak se dělá sbor. Texty z kurzu kazatelů 2018
Nico ter Linden: Povídá se… o soudcích a králích
Bohdan Pivoňka: Duchovní služba v postkomunistickém vězení