Český bratr 1/2019. Téma: Evangelík a společnost

Úvodník

Aktivisté, kverulanti a tichá většina

Celoroční cyklus témat pro rok 2019 se nazývá „Společnost a víra“. Rádi bychom se věnovali společenským aspektům, které jsou důležité pro věřící, potažmo pro křesťany a pro evangelíky zvláště. Můžete se těšit na témata jako autorita v církvi, bezkonfesijní a neinstitucionální křesťanství, křesťanská rodina, různost očekávání, k čemu farní sbor a další.

Poslechněte si článek:

První číslo nového ročníku je nadepsáno Evangelík a společnost. Možná by bylo výstižnější evangelík ve společnosti. Jsme totiž součást společnosti, není to „my“ a „oni“. A jak je napsáno v článku Chvála angažovanosti, brali evangelíci společenskou angažovanost vždycky jako formu křesťanské služby společnosti. V dřívějších dobách, během obou totalit, v časech sametové revoluce, jejíž 30. výročí si letos připomeneme, i v současnosti. Když kupříkladu zapátráte, kdo vymyslel Milion chvilek pro demokracii, nebo zavítáte na Klimakemp, zjistíte, že prsty v tom mají mladí evangelíci.

Jistě mezi evangelíky potkáme i osoby kritické, u nichž se však angažovanost někam vytratila a zůstalo jen to brblání. A pak tu máme početně největší skupinu, která fandí těm prvním a trpělivě toleruje ty druhé. Evangelíky, kteří žijí na určitém místě, přistupují poctivě a zodpovědně ke všemu, co dělají, snaží se v tom být dle svých sil dobří – v práci, v rodině i ve sboru – a jsou příkladem i oporou mnohých. Dokonce si troufám říct, že jsou fundamentem každé zdravé společnosti.

Milé čtenářky a milí čtenáři, přeju vám dobré vykročení do nového roku 2019 a inspirativní čtení v jednotlivých číslech nového ročníku Českého bratra.

Daniela Ženatá