Katalog sbírky prvotisků a starých tisků

(ČB 2/2020) Katalog přináší abecedně (podle autorů, resp. názvů děl) uspořádaný přehled řečené knižní sbírky, která obsahuje 451 různých titulů v 517 knihách. Katalogovou část doplňuje deset rejstříků. Z nich např. názvový rejstřík přináší jak hlavní, tak vedlejší názvy knih, což může pomoci při identifikaci starých tisků, dochovaných bez titulního listu. Z dalších rejstříků upozorňujeme na rejstřík nakladatelů, vydavatelů, knihařů a tiskáren nebo na ikonografický rejstřík vazeb.

Poslechněte si článek:

Nejvíc nových informací přináší rejstřík provenienční, sestavený na základě vlastnických zápisů v knihách a tam, kde to šlo, doplněný o bližší osobní údaje o majitelích knih. Ti pocházeli převážně z evangelických rodin, které věnovaly na začátku 20. století své staré tisky nově vznikající knihovně Husova domu. V provenienčním rejstříku je proto možné najít o nich bližší informace.

Jedna z úvodních kapitol katalogu se věnuje rozboru a typologii rukopisných zápisů, nacházejících se ve sbírce. Součástí katalogu je i obrazová příloha dochovaných titulních listů unikátů a dále dvě mapy, zprostředkující informace o výskytu knih podle století jejich vydání a podle století známých vlastníků knih.

K dostání v e-shopu na webu e-cirkev.cz
https://www.e-cirkev.cz/kategorie/index.htm

Miroslava Fůrová

1 komentář u „Katalog sbírky prvotisků a starých tisků“

Komentáře nejsou povoleny.