Pomoc farmářům v Kambodži

(ČB 2/2020) Kambodža patří mezi nejchudší a nejméně rozvinuté státy planety. Zemědělství tvoří téměř třetinu hrubého domácího produktu, přičemž zaměstnává více než polovinu populace. Velká sucha v Kambodži v posledních letech snižují úrodu rýže i zeleniny a ohrožují rybolov. Některé z kambodžských provincií také sužují časté povodně, které ničí zemědělskou produkci farmářů. Ti pak řeší svou velkou chudobu nelegální migrací do Thajska, kde se z nich často stávají moderní otroci, např. ve stavebním průmyslu.

Poslechněte si článek:

Rady a školení

Diakonie pracuje v Kambodži už od roku 2013. Ve spolupráci s českými zemědělskými experty farmářům zprostředkováváme teoretická školení i praktické rady, jak zlepšit svoje zemědělské techniky, aby úroda dokázala odolat měnícím se klimatickým podmínkám a farmáři si udrželi obživu. Za Diakonii podporujeme komunitní organizace a místní zemědělské kooperativy. Pracovali jsme na zlepšení místní infrastruktury, pomáháme budovat zavlažovací systémy a učíme lidi hospodařit s vodou. Nejchudším rodinám dáváme solární lampy a panely. V některých provinciích pomáháme budovat protipovodňová opatření. Zároveň učíme děti a mladé lidi, jak se připravit na přírodní katastrofy.

Jak se lépe připravit na přírodní katastrofy

Jedna z hrdinek našeho humanitárního projektu v kambodžské provincii Pursat je paní Hun (31 let). Patří mezi 24 mladých lidí, kteří letos prošli intenzivním školením, aby sami mohli učit své sousedy a děti ve školách o tom, jak se bránit přírodním katastrofám a přizpůsobit se změně klimatu, kterou zažívají. Paní Hun spolu se svými kolegy díky kurzu získala znalosti, které sama využije. Zároveň se ale naučila, jak tyto znalosti předávat svému okolí.

Na tomto projektu v Kambodži spolupracujeme s místní nevládní organizací Life With Dignity, která se při své práci zaměřuje na nejvíc zranitelné lidi z místních komunit, jako jsou děti, ženy, lidé s postižením nebo staří lidé.

Díky školením, která absolvovala, je paní Hun v současné době schopna vysvětlit jak dětem ve škole, tak i ostatním lidem ve své vesnici, co znamená změna klimatu, jaké má dopady na každodenní život, jak k této změně lidé sami přispívají a jak mohou naopak svůj negativní vliv na životní prostředí snížit. Důležitou součástí nově nabytého vzdělání paní Hun je znalost, jak se lépe připravit na přírodní katastrofy, které Kambodžu sužují nejčastěji. Jsou to zejména sucho, silný vítr, přívalové deště, povodně a další.

Sledovat počasí se vyplatí

Úkolem paní Hun a jejich spolužáků z kurzu je pak na setkáních, které LWD organizuje v jejich obcích, předávat nově nabyté znalosti a řešit problémy s celou komunitu. Pozitivní změnu může přinést i jen to, že lidé začnou v médiích sledovat předpověď počasí.

Nejdůležitější však je, aby vesnice při plánování svého rozvoje počítaly s možností sucha, povodní a dalších přírodních katastrof a přizpůsobovaly tomu svoji výstavbu. Je také třeba, aby vedení obcí měnící se klimatické podmínky bralo v úvahu při plánování obecních investic.

Paní Hun po ukončení kurzu vypráví: „Než jsem tento kurz absolvovala, nic jsem o tom, jak se přizpůsobit změně klimatu a jak zmírňovat následky přírodních katastrof, nevěděla. Teď jsem pyšná, že mohu svým sousedům a přátelům dobře poradit, jak lépe hospodařit s vodou, když je sucho, kde si raději nestavět dům, aby jej nespláchla voda, nebo jak upravit pole, aby byla odolnější proti přívalovým dešťům.“

Ivana Dingová

1 komentář u „Pomoc farmářům v Kambodži“

Komentáře nejsou povoleny.