ČESKÝ BRATR 10. TÉMA: VĚRNOST/DŮVĚRYHODNOST

(ČB 10/2020) Není překvapivé, že věrnost i důvěryhodnost jsou křesťanské hodnoty. Nejsou to ovšem vlastnosti lidské, ale dokonce božské. Na mnoha místech Bible zaznívá ujištění o tom, že náš Pán je věrný. Boží věrnost vzývá apoštol Pavel i žalmista.

„Zde stojím a nemohu jinak.“ Známý citát reformátora Martina Luthera. Jan Hus se zase „držel pravdy“. Jan Palach se, věren ideálům demokracie a svobody, dokonce upálil. Všechny spojovala věrnost víře a věrnost zásadním hodnotám. Co si od těchto velikánů naší historie dokážeme vzít my? Jsme i my s podobnou odhodlaností něčemu věrni? Zmínění Janové obstáli i vstříc smrti. Měli bychom toho být schopni také? Dokážeme se svojí víry držet?

Křesťanský misionář Petr Jašek je jedným z vzácných lidí, kteří takto obstáli. Jeho inspirativní příběh přinášíme v tomto čísle. Podobně připomínáme životní osudy Jana Amose Komenského, od jehož smrti letos v listopadu uplyne 350 let. Také on byl věrný nejen Pánu, ale i humanistickým myšlenkám.

Jsme evangelíci. Hlásíme se k jedné církvi, Českobratrské církvi evangelické. Vyznáváme její hodnoty a myšlenky. Nebo se nám některé nelíbí? Měli bychom být i v takovém případě svojí církvi věrni? Existuje vůbec něco jako církevní loajalita? I touto otázkou jsme se v čísle, které držíte v ruce, zabývali.

Pevně věříme, že desáté číslo Českého bratra vám pomůže přinést důvěryhodnou odpověď na otázku, kterou zpíváme ve známé písni Miloše Rejchrta: „A proč být věrný?“, kterou jsme položili také našim respondentům Otázky na tělo.

Ke čtení říjnového čísla srdečně zve

Adéla Rozbořilová

 

 

 

 

 

OBSAH ČÍSLA

TÉMA

Biblická úvaha – M. Erdinger

Rozhovor s Petrem Jaškem – J. Plíšková

Otázka na tělo – J. Plíšková

Proč lidé nedůvěřují církvi? – J. Spousta

Kdo chce s vlky výti… – J. Pechar

MOJE CÍRKEV

Soužití v různosti – P. Štulc

Slyš, jaká to libá píseň

Saša nezklamal

Proběhlo 2. zasedání 35. synodu – A. Rozbořilová

Mládežnické know-how – A. Rozbořilová

DIAKONIE

Rozhovor s Kamilou Viktorovou – A. Šůra

Betlém v novém – A. Šůra

RECENZE

Tajemno pod prkny – J. Plíšková

Okouzleně a pravdivě – J. Plíšková

Bůh, který trpěl – A. Rozbořilová

SLOVO

Ohlédnutí za životem a dílem učitele národů – J. Kumpera

Vznik ČCE a působení španělské chřipky v českých zemích – A. Šmilauerová

Hlavu vzhůru! – D. Ženatý

Poslední slovo – J. Hofmanová