ČB 1/2021. TÉMA: GENERACE

(ČB 1/2021) Dvanáct měsíců uplynulo a opět stojíme na přelomu starého a nového roku. Začíná rok 2021.

   POSLECHNĚTE SI ČLÁNEK

I pro mě je tato chvíle něčím přelomová. Otvíráme nový ročník, už 97. Pro mě je to ovšem vlastně ročník první. Poprvé mě čeká celý roční cyklus časopisu. Je to výzva, ovšem chci k ní – stejně jako k novému roku – stát čelem. Protože nový rok znamená nový start, připravujeme pro vás také několik novinek.

Již koncem loňského roku se podařilo zahájit spolupráci s šikovnými mladými lidmi, s jejichž přispěním připravujeme novou rubriku, věnovanou mládeži. Poprvé ji mladí i starší čtenáři mohou nalistovat již v tomto čísle. Mám naději, že si najde své pravidelné čtenáře.

Evangelická mládež se také podílí na přípravě nového cyklu audioher s názvem Parapodcast, který je dramatickým zpracováním příběhů z knihy Parabible Alexandra Fleka. Pilotní díl, který měl premiéru 23. prosince, naleznete na církevním soundcloudu, stejně jako další díly.

A samozřejmě jsme připravili nový ročník Českého bratra. V letošním roce se budeme věnovat generacím v církvi. Vycházíme přitom z tématu ČCE na rok 2021, kterým je Společenství. Církev je unikátní společenství mnoha generací, kde se učíme být vnímaví pro druhého, k jeho odlišným životním zkušenostem, etapám na cestě víry, k potřebám, které s sebou nese daný věk. Mezigenerační obohacování ovšem vyžaduje určité úsilí, není automatické. Jak je ve sboru podpořit? O tom budeme v průběhu roku přemýšlet nad různými věkovými skupinami, postupovat přitom budeme v chronologickém sledu. V příštím čísle nás tedy čekají ti nejmladší.

Pevně doufám, že i v nadcházejících měsících budete Českého bratra otvírat s chutí a najdete v něm inspirativní myšlenky.

Nadějeplný a pokojný vstup do roku 2021 přeje

Adéla Rozbořilová

 

 

 

 

 

 

 

OBSAH ČÍSLA

TÉMA

Biblická úvaha – J. Hurta

Rozhovor s Jiřím Holým – J. Plíšková

Bohoslužby jako slavnost všech generací – J. Hofmanová

Sdílení duchovních darů napříč generacemi – O. Kolář

Na odpočinku – J. Plíšková

Otázka na tělo – J. Plíšková

MLÁDEŽ

Co je to být křesťan? – K. Urbánková

Kdo jsi? – P. Jun

Job a koronavirová pandemie – M. Lapáčková

MOJE CÍRKEV

Bohoslužby přes internet – A. Wrana

Úzkost z budoucnosti? – M. Přívratský

Už domachroval – P. Ruml

Zemřel Jan Pokorný – rodina J. Pokorného

DIAKONIE

Kvůli důvěře – A. Šůra

Rozsvítí se jim oči – A. Šůra

SLOVO

Osudová bitva  na Bílé hoře III. – J. Kumpera

Již vzhůru vyšel měsíc – J. Lukáš

Poselství Martina Jungeho – A. Rozbořilová

Recenze: Když Boží cesty nedávají smysl – J. Drápal

S láskou až na dno – J. Plíšková

S Mordechajem zvesela – M. Vymětal

Poslední slovo – P. Hájíčková