Jak jste pomáhali

(ČB 3/2021) Stejně jako život miliard lidí na celém světě ovlivnila pandemie koronaviru i práci diakonického Středisko humanitární a rozvojové spolupráce. Rok 2020 byl pro nás plný i dalších neočekávaných událostí. Místo standardních dvou sbírek, které každoročně pořádáme, jsme vás o finanční pomoc potřebným žádali pětkrát. A to v situaci, kdy mnoho lidí v naší společnosti bylo ohroženo ztrátou příjmů. Nesmírně si proto vážíme vaší štědrosti a děkujeme vám.

   POSLECHNĚTE SI ČLÁNEK

Postní sbírka loni vynesla 545 tisíc Kč. I přesto, že se konala v době, kdy byly kostely zavřené. Její výtěžek poslouží komunitnímu centru Tahaddi v Libanonu na podporu předškolního vzdělávání dětí a také na vybavení pro distanční vzdělávání dětí v komunitní škole. Postní sbírka se koná i letos, v roce 2021.

Na jaře jsme také zahájili sbírku pro podporu lidí v ČR, kteří se dostali kvůli vládním koronavirovým opatřením do existenčních problémů. Finančně jsme do dnešních dnů podpořili 61 rodin a jednotlivců v celkové výši 451 989 Kč. Vedle sbírky jsme také koordinovali dobrovolnickou pomoc, podpořili provoz krizové linky a zorganizovali zasílání „dopisů pro radost“ do domovů pro seniory.

V červnu zasáhly Uničovsko ničivé povodně. Při pomoci obyvatelům zasažených velkou vodou, především seniorům a jiným sociálně potřebným rodinám, odpracovali naši dobrovolníci v 17 zaplavených domácnostech cekem 445 hodin. Z prostředků veřejné sbírky jsme mohli podpořit 27 domácností, mezi které jsme rozdělili 197 100 Kč.

Prostřednictvím znovu otevřené postní sbírky na okamžitou pomoc Bejrútu po srpnovém výbuchu jsme od vás získali dalších úctyhodných 250 000 Kč. Peníze posloužily na pomoc nejvíce zasaženým rodinám. Mladí lidé z komunitního centra Tahaddi pomáhali odklízet následky výbuchu v domácnostech a také v místní nemocnici. Kromě toho v učnovské dílně v Tahaddi vyráběli pro chudé domácnosti nový nábytek. Výtěžek ze sbírky dále posloužil na nákup potravin a přípravu jídla pro rodiny zasažené výbuchem bezprostředně po události.

Do konce ledna 2021 se také konala předvánoční sbírka pro ohrožené děti na Ukrajině. Její výtěžek poputuje do kyjevské nevládní organizace Otcův dům, který se stará o sirotky, děti bez domova a mladé křehké rodiny. Také díky aukci obrazů a daru Českobratrské církve evangelické se podařilo shromáždit přes 240 000 Kč.

Vážíme si vaší podpory a přejeme vám vše dobré v roce 2021.

Adam Šůra