Recenze: Příběhy výjimečných žen od nejstarších dob až po současnost

Zač a jak musely ženy kdy bojovat, aby ty dnešní mohly žít podle svých představ? Studovat, řídit auto, působit v politice, mít svůj bankovní účet… To vše dnes považujeme za samozřejmé, avšak ještě před sto padesáti lety si o takových věcech mohly ženy nechat leda tak zdát. Že se ze snu stala skutečnost, za to vděčíme zástupu hrdinek, které nám prošlapaly cestu. Mnohdy trnitou a tragickou. Asi nás napadnou Milada Horáková nebo Marie Terezie, ale co Marie Schmolková nebo Bertha von Sutner?

   POSLECHNĚTE SI ČLÁNEK

Nedávno jsme v televizi sledovali čtyřdílný seriál o životě Boženy Němcové. Tato statečná volnomyšlenkářská žena, velká vlastenka a vnímavá spisovatelka prožila neradostný život. Nebyla to jen její literární práce, co budilo pozornost tehdejší společnosti. Byla to i nesmlouvavost a opravdovost, s níž přistupovala k životu, touha neskrývat emoce, včetně milostných. A taky touha po rovnosti mužů a žen. Jenže když pak byla pro vlastenecké názory sledována rakouskou policií, mnoho přátel se od ní odvrátilo. Božena upadala postupně do bídy, a když se k tomu přidala smrt milovaného syna a nakonec i nemoc, zemřela, všemi opuštěna, v pouhých dvaačtyřiceti letech. Že jste měli ze školy o slavné autorce Babičky jiný dojem? To je právě to, oč v knize Hrdinky běží. Ve šťavnatém vyprávění tu ožívají spisovatelky, lékařky, političky, řeholnice, vědkyně, bojovnice za práva žen i panovnice. Jednotlivé medailony jsou napsány poutavě, nejsou dlouhé a doprovází je celostránkové portréty.

Kniha je rozčleněna chronologicky od nejstarších dob až do současnosti. Předěly s časovou osou názorně ukazují, v které historické době která hrdinka žila a které důležité nebo všeobecně známé události do této doby patří. Kontext doby je citlivě a barvitě vylíčen na úvodní stránce každé kapitoly. Z hrdinek doby nejstarší se seznámíme například s kněžnou Ludmilou nebo abatyší Mladou – diplomatkou a zakladatelkou prvního českého kláštera. Následují hrdinky z doby hradů, hrdinky z doby paláců – několik příběhů žen od středověku po Marii Terezii.

Mnohem více prostoru je ale věnováno hrdinkám novodobým. Hrdinky v době páry je oddíl, přinášející příběhy žen, které vyrostly a žily v 19. století a které již toužily stát v jedné řadě s vynálezci a vědci, chtěly zkoumat zákony hmoty, bádat ve světě přírody nebo šířit osvětu v lékařství. Věda byla stále výhradní doménou mužů, ačkoli základní vzdělání bylo dívkám již umožněno. Ženy se mohly dále rozvíjet jen četbou knih, které jim někdo půjčil nebo je tajně vytáhly z otcovy knihovny. Pomalu ale svítalo na lepší časy, jak se dozvídáme z příběhů Anny Náprstkové, Magdaleny Dobromily Rettigové nebo již zmíněné Boženy Němcové.

„Žádejme všechno, co nám bylo dosud odepřeno, chtějme to, na co máme právo!“ To je motto kapitoly Hrdinky v dobách změn, která nás seznamuje s ženami přelomu 19. a 20. století. Svět se pohnul vpřed, železnice propojily svět a lidské myšlenky začal přenášet telefon. Ženy bojují za volební právo, za vzdělání, prosazují se v umění i politice. Čteme o prvních českých lékařkách, které si vymohly právo medicínu na univerzitě studovat, o malířkách a spisovatelkách, o první pilotce a první české poslankyni. Také o první nositelce Nobelovy ceny za mír.

Hrdinky v době jazzu – to jsou osudy žen v pohnutém dvacátém století. Žily a působily v meziválečném období, ale jejich osudy poznamenaly dvě totality. Alice Masaryková, herečka Anny Ondráková, první česká univerzitní profesorka Milada Paulová, malířka Toyen, komponistka Vítězslava Kaprálová či vědkyně a první nositelka Nobelovy ceny za fyziologii a lékařství Gerta Cori… Že některá jména slyšíte poprvé? Není divu, o těchto hrdinkách se v komunistických učebnicích moc nepsalo.
Lepší povědomí již máme o hrdinkách dob temných – nacismu a komunismu. Jmenujme pro příklad zachránkyni židovských dětí Marii Schmolkovou, která za své humanitární aktivity zaplatila životem, špionku Boženu Hauserovou, političku a bojovnici za práva žen Miladu Horákovou, gymnastku Věru Čáslavskou, zpěvačku Martu Kubišovou…

Poslední kapitola se věnuje Hrdinkám v době nedávné. Ženám, které se významně zasadily o naši svobodnou současnost. Například první dáma a zakladatelka Výboru dobré vůle Olga Havlová, katolická kněžka Ludmila Javorová nebo česká rodačka a první ministryně zahraničních věcí USA Madeleine Albright.

Po přečtení knížky jsem si znovu uvědomila, jak to měly ženy v minulosti těžké. Jaké úsilí musely vyvinout, než se podařilo prosadit to, co bylo v mužském světě normální a běžné. Všem „hrdinkám“, které šly za svým snem a za svým přesvědčením, proto patří v mé mysli velký dík.

Publikace vznikla ve spolupráci se studenty Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni. Každá z žen je vyobrazena v celostránkové ilustraci jinou technikou. Předělové stránky jsou díky časovým osám názorné a spojují celu knihu do výtvarně zdařilého celku. Pokud chcete výpravnou, čtivou a zajímavou publikací udělat někomu radost, vřele vám knihu doporučuji.

Daniela Ženatá

Renáta Fučíková, Lenka Křížová, Kateřina Tučková, Anna Musilová: Hrdinky. Příběhy významných českých žen. Euromedia group a. s. v edici Universum, Praha 2020, 165 s.