Recenze: Rozhovory nad čajem a sušenkami

Farář Lukáš se s Michaelou setká v malém křesťanském knihkupectví, které sám provozuje. Zní to poněkud nepravděpodobně, ale šestnáctiletá dívka bez okolků vytáhne rovnou teologickou otázku, zda se může stát, že přijde o svoji spásu, o svůj věčný život. Nad čajem a sušenkami se rozvine hovor nejen o víře, teologii, současné církvi a její srozumitelnosti pro okolní svět. Za rozhovorem nejde večer zavřít dveře. Lukáš dál sedí u stolku v knihkupectví a přemýšlí.

   POSLECHNĚTE SI ČLÁNEK

Být farářem je potěšitelné. Z různých důvodů. Jedním z nich jsou otázky, které vám někdo položí. Někdy nejasně formulované, někdy i nevyslovené. Ty otázky znamenají výzvu. Chcete doprovázet v hledání, snažit se být srozumitelný. Je dobré se nechat i zviklat, věci promýšlet nově. Vstupujete do p

říběhu, ale současně máte zůstat vně. Člověk proti vám je křehký a vy jste autorita. Otázky a rozhovory vedou k modlitbě obě strany.

To všechno nějak zažívá kazatel Lukáš z drobné knížky Jiřího Kantora. Přisedněte k jejich stolku v knihkupectví. Pro všímavé sestry z kazatelova sboru budou rozhovory ve více lidech přijatelnější než setkávání samotného faráře s mladou dívkou.

Lenka Ridzoňová

Jiří Kantor: Otázky křehké Michaely
Praha, Návrat domů 2020, 96 s.