Krátce z Diakonie

Zahrada v centru Vrchlabí

(ČB 4/2021) Terapeutickou zahradu chystá diakonické středisko Světlo ve Vrchlabí. Bude sloužit veřejnosti i klientům střediska, což jsou lidé s tělesným či mentálním znevýhodněním a rodiny s dětmi. Zahrada se nachází výhodně v centru města, hned vedle evangelického farního sboru. Na zahradě již vznikly vyvýšené záhony pro klienty s handicapem. Chystají se i trvalkové záhony, keře s drobným ovocem a na jaře výsadba stromů.

   POSLECHNĚTE SI ČLÁNEK

Ve virtuálním světě

Celkem 30 pečovatelek a sociálních pracovnic Dia

konie ČCE Ostrava se zúčastní kurzů, ve kterých virtuálně vstoupí do světa lidí, žijících s demencí. S využitím virtuální reality uvidí život jejich očima – na základě vlastního prožitku pak lépe porozumějí tomu, co klienti s demencí zažívají. Zajímavý, avšak cenově náročný vzdělávací program si může ostravská Diakonie dovolit díky nadaci ČEZ.

Dílny 3D

sázení stromků ve Vrchlabí

3D tiskárnu začne používat Diakonie Rýmařov, a to v sociálně terapeutických dílnách. Tam se lidé s handicapem trénují v rozvoji pracovních dovedností a návyků. Zácviky se dosud prováděly pomocí dílen s tradičními řemesly, 3D tiskárna však umožní ovládnout i řemesla moderní. Klienti díky tomu získají vyšší šance uplatnit se na trhu práce.

 

Pro sirotky a děti bez domova

Do konce ledna 2021 se konala sbírka pro ohrožené děti na Ukrajině. Její výtěžek poputuje prostřednictvím diakonického Střediska humanitární a rozvojové spolupráce do kyjevské nevládní organizace Otcův dům, která se stará o sirotky, děti bez domova a mladé křehké rodiny. Také díky aukci obrazů a daru Českobratrské církve evangelické se podařilo shromáždit přes 240 000 Kč.

Adam Šůra