Poradní odbor pro otázky životního prostředí

(ČB 4/2021) Synodní rada disponuje mnoha poradními odbory, které se zabývají různou, úzce specializovanou agendou. Protože poradních odborů je velké množství a není jednoduché se v nich zorientovat, připravili jsme cyklus, v jehož rámci se na jednotlivé poradní odbory zaměříme. Oslovili jsme zástupce konkrétního poradního odboru a položili mu následující otázky:

1. Představte prosím krátce váš poradní odbor.
2. Čím se aktuálně zabýváte?
3. Co vás těší, co se vám daří a co vám naopak dělá největší starosti?

4. Jaké impulzy byste chtěli církvi předat do budoucna?

   POSLECHNĚTE SI ČLÁNEK

Tentokrát jsme oslovili Marka Drápala, předsedu poradního odboru pro otázky životního prostředí.

Marek Drápal

1. Náš poradní odbor se zabývá oblastmi, kde dochází k interakcím mezi sborem a životním prostředím. A to jak na úrovni čistě praktické, jako je např. zvyšování biodiverzity, šetření vodou a energií, tak na úrovni duchovní, jako je např. příprava materiálů pro liturgické období vděčnosti za stvoření. Velký důraz klademe také na vzdělávání dětí v environmentálních otázkách.

 

2. Aktuálně připravujeme leták, který bude určen sborům, které mají ve své správě pole a lesy.


Členové POOŽP: Marek Drápal (předseda), Martina Kadlecová, Jakub Kašpar, Tomáš Molnár, Ilona Mužátková, David Šorm, Eva Zadražilová (za SR), Jan Zámečník


3. Těší mě, že většina členů poradního odboru je velmi aktivních v otázkách ochrany ŽP. Bohužel to ale znamená, že na práci v PO nemají mnoho času. Budu proto vděčný za každého, kdo by se chtěl k naší práci připojit.
Mám radost, jak se rozrůstá síť Zelených zrnek a věřím, že se do této sítě přidají další sbory a farnosti.

4. Rádi bychom se zaměřili na obnovení fenoménu farních zahrad a podnítili zájem o pěstování rostlin u mladé generace. Další pozornost bychom chtěli věnovat energetické soběstačnosti far a dalších církevních objektů.

připravila Adéla Rozbořilová