Můj vztah s Bohem

(ČB 4/2021) Zajimavá otázka, nad kterou jsem ještě nikdy nějak více nepřemýšlela… Jaký je můj vztah s Bohem? Jde popsat jako každý jiný normalní vztah s lidmi, se kterými se potkávám každý den? A jak jej vlastně popsat? No právě, jak mám popsat vztah s někým, s kým jsem se nikdy nepotkala tváří v tvář, s kým jsem si nemohla podat ruku na pozdrav, nemohla jsem s ním naživo mluvit a vše co o něm vím, znám jen z Bible a z vypávění.

   POSLECHNĚTE SI ČLÁNEK

Můj vztah s Bohem bych asi připodobnila ke vztahu na dálku. Když jsme s někým ve vztahu na dálku, tak je omezen jakýkoliv fyzický kontakt a komunikace mezi partnery probíhá převážně písemně, což ale může mít i pozitivum v tom, že vážím slova a neříkám bezmyšlenkovitě, co mi slina na jazyk přinese. Kontakt s Hospodinem udržuji prostřednictvím modliteb, když se společně modlíme slovy modlitby Páně anebo při vysluhování svaté večeře Páně. Ve společenství bratří a sester, na setkáních mládeže je tato blízkost téměř hmatatelná. Nejvíce si ale cením jeho všudypřítomnosti, která mi dává pocit bezpečí ve chvílích, kdy mám strach, dává mi pocit jistoty v době, kdy mnou otřásá nejistota anebo když na mě dopadá smutek z této doby. A i když není možné se s ním potkávat na živo, o to více je pozoruhodné, jak je nám někdo tak vzdálený zaroveň tak blízký.

Majda Lapáčková