ČB 5/2021. TÉMA: MLÁDEŽ

(ČB 5/2021) Mezi evangelickou mládeží jsem strávila většinu svého dosavadního života. Stále vzpomínám na živé a hlavně hlasitým zpěvem „svítákovek“ doprovázené večery na faře ve Vanovicích. K životu mládeže samozřejmě patří účast na každoročním Sjezdu (nejen) evangelické mládeže, kterých jsem i já absolvovala hojný počet. K tomu je třeba připočíst také seniorátní akce, zejména legendární „školky“, jak se jim u nás v Brněnském seniorátu říká.

V současnosti se můj mládežnický život točí hlavně kolem celocírkevního odboru mládeže, jehož jsem poslední dva roky členem. Doba nám sice moc nepřála, a tak se toho v tomto období mnoho uspořádat nepodařilo (většinu zhatil covid), ale i tak je to pro mne nenahraditelná zkušenost.

Přestože jsem už pracující a k cílové věkové skupině nepatřím, jsem za tyhle doteky s mladší generací vděčna. (Spolu)práce s mládeží mi dává jinou perspektivu, a to nejen v rámci církve. Je to svěží vítr do někdy unylého a unaveného světa dospělých. Učí mě to think outside the box neboli dělat věci jinak, kreativně, nově.

Myslím, že právě moje účastenství v evangelické mládeži mělo určující vliv na to, jaký jsem dnes evangelík, křesťan a vposledku i člověk. I proto je mi zejména v poslední době s přibývajícími léty líto, že už se posunuju do jiné životní etapy a mládeži se vzdaluju. Snad mě mladší mezi sebou ještě chvíli nechají.

Ráda bych zůstala mladým nablízku i v budoucnu, protože je považuju za důležitou součást církve. Moc bych

si přála, aby se v naší církvi cítili dobře a bylo to pro ně inspirativní prostředí, tak jako to zpětně hodnotím já. Kéž bychom k tomu i my v Českém bratru přispěli.

Adéla Rozbořilová

 

 

 

OBSAH ČÍSLa

TÉMA

Bibilická úvaha – J. Bureš
Rozhovor s Pastoral Brothers – A. Rozbořilová
Co pro mě znamená evangelická mládež – T. Pikous
Duchovní krmítko pro malé i velké – I. Květonová
Jak se pracuje s mládeží u „sousedů“ – A. Rozbořilová
Otázka na tělo – J. Plíšková

MLÁDEŽ
(Homo)sexualita v církvi, ano, nebo ne? – M. Lapáčková
Sexualita – J. Pechar
Jonáš aneb plovoucí modlitebna – M. Lapáčková

MOJE CÍRKEV
Blahoslaveni, kteří neviděli a uvěřili – P. Hanych
Poradní odbor mládeže – A. Rozbořilová
Diskuze o sociálních dopadech pandemie – J. Hofman
…ještě svítá? – J. Schneider

DIAKONIE
Online kampaň Diakonie Západ – A. Stulíková
Černé kachličky nejsou cool – I. Mareš

SLOVO
Příběhy z Běloruska – J. Ruml
Děkuji, Hansi Küngu – Z. Eminger
Rekonstrukce kostela v Hodslavicích – J. Kirschner
Musíme se pustit do složitých věcí – T. Molnár
Společný PRÁM – J. Hofmanová
Recenze: Pane, nauč nás modlit se – J. Hofmanová
Poslední slovo – A. Rozbořilová