Opravdu manželství pro všechny?

(ČB 6/2021) Při hledání odpovědí na všechny otázky lidského života přihlížíme jako křesťané v prvé řadě k Bibli a teprve, pokud v ní odpovědi nenajdeme, hledáme jinde, třeba ve společné diskusi. Tomu rozumíme. Za Biblí považujeme celé Písmo, nejen Nový Zákon, ale i ten Starý, přičemž pojmenování Starý neznamená přežitý. Pán Ježíš nepřišel Zákon zrušit, ale naplnit. Je třeba hledat, jak se jeho ustanovení v Kristu naplňují.

Některé výpovědi Písma označil někdo z komise za dobově podmíněné. Celá Bible nese takové znaky. Ježíš ani kdokoliv před ním se nemohl vyjadřovat jinak než v možnostech své doby. Kdo tedy spolehlivě označí a vyloučí dobový nános? Zvláště s ohledem na slova apoštola Pavla, že veškeré Písmo pochází z Božího Ducha a je dobré k učení (2Tm 3,16.) Celá Bible nám má pořád co říct.

Jeden z uveřejněných příspěvků nesl v titulu sousloví „manželství pro všechny“, jakoby manželství bylo pro všechny. Sám Ježíš prohlásil, že někteří nejsou již od narození pro manželství způsobilí, viz Mt 19,12. Jsou různé formy respektovaného soužití, např. druh-družka, ale slovo manželství svým obsahem vyjadřuje vztah oddaného muže a oddané ženy. Nejeví se proto vhodné pro jiný typ soužití.Tolik jen stručně ke zveřejněným článkům.
Úkol komise a rozhovor v církvi ještě nekončí, ale pokračuje. Přeji všem, kdo se na činnosti komise podílejí, Boží moudrost a milost.

Pavel Knorek, farář v Sokolově