Diakonie pomáhá v jimoravských obcích zasažených větrnou smrští

(ČB 7+8/2021) Ředitel Diakonie ČCE Jan Soběslavský a ředitelka Střediska humanitární a rozvojové spolupráce Kristina Ambrožová na místo vyrazili ihned poté.

„Jak jsme obce procházeli, všude se velmi pilně pracuje na odklízení suti těžkou technikou, ale i svépomocí, jak to jen jde,“ uvedla Kristina Ambrožová.

Diakonie pomoc koordinuje s dalšími nevládními organizacemi, které v místě pomáhají, s krizovým štábem a místní samosprávou. Na místo také vyslala své dobrovolníky.

V Břeclavi vyrostla humanitární základna Diakonie pro shromažďování potřebného vybavení a dalších zdrojů.

Nadále také pokračuje sbírka Diakonie ČCE na obnovu vesnic. Tu otevřela synodní rada příspěvkem 500 tisíc korun z fondu charitativní a sociální pomoci. Hned v prvních dnech vybraná částka překonala hranici 15 milionů a stále roste. Do sbírky přispívají nejen jednotlivci a farní sbory, ale i zahraniční církve a podporovatelé z mnoha koutů světa. 

Kristina Ambrožová, Adéla Rozbořilová