Výročí válečného kostela

(ČB 7+8/2021) V červnu jsme v jihomoravských Boskovicích prožili slavnost v církvi poměrně obvyklou: jubileum stavby kostela. Událost to byla krásná, přijel synodní senior Daniel Ženatý, kázal při slavnostních bohoslužbách a vedl s námi rozhovor o budoucnosti církve; v kostele se otevřela výstava historických fotografií a grafických listů Blahoslava Rozbořila. K tomu se jedlo, popíjelo i zpívalo; milé společenství v slunném dopoledni.

Boskovické osmdesátiny jsou však i neobvyklé. Zdejší kostel má pozoruhodnou historii vzniku. Již připravenou stavbu zhatil začátek druhé světové války. Evangelíci se však odvážili kostel přece postavit, vzdor obrovskému nedostatku ve válečné době. Významnou roli sehrála podpora mateřského sboru z Vanovic, který odtržení Boskovic nejen umožnil, ale i štědře založil.

Historii chrámu letos doplnil zajímavý objev. Pro stavbu dle záznamů existovaly dva návrhy. Jeden, který si tehdy zvolili, od místního architekta Karla Fabiánka, druhý od Ernsta Wiesnera, významného architekta, autora brněnského krematoria. Wiesnerův návrh jsme měli za ztracený, při procházení archivu byl však náhodou objeven. Sbor hodlá dokument zpřístupnit laické i odborné veřejnosti.

Poslední zajímavostí svátečního dne byl dokumentární film, který jsme o kostele natočili. Myšlenka vznikla z nouze, kvůli pandemii nebylo možné pozvat veřejnost. Na kameru mluvila kurátorka, architekt, farář, politička, pamětníci, s hudbou se přidali Vojtěch a Irena Havlovi. Samotné nás překvapilo, co se dá na ploše dvaceti minut vyjádřit.

Na závěr dejme slovo Danieli Ženatému, který v kázání řekl: „Na počátku léta 2021 je každý kostel jakékoliv církve na této planetě důležitý. Protože kostely se dnes stávají místem, kde jsou různí lidé spojeni jednou Boží mocí. A není mnoho míst na světě, kde jsou lidé schopni spolu vycházet vzdor různým názorům… Kristova církev je místem, kde dokážeme být spolu, ve vzájemné úctě a vzájemném respektu – protože víme, že jsme děti jednoho Otce, že za každého z nás Kristus zemřel.“

Jiří Bureš

Dokument s názvem Místo, kde se mluví s Bohem je dostupný ke zhlédnutí na youtubovém kanále Evangelického sboru Boskovice.