Modlitba pro Dobu stvoření 2021

(ČB 10/2021) Od 1. září do 4. října se v ekumenickém společenství světové církve slaví Doba stvoření (Season of Creation), kterou již třetím rokem papež František doporučuje k slavení v římskokatolické církvi. Tématem letošní Doby stvoření se stalo: „Domov pro všechny? Obnovit Boží oikos.“

Ekumenický řídicí výbor, který oslavu koordinuje, vydává každoročně hlavní společnou modlitbu. Její znění vám níže přinášíme, připojit se k ní můžete i vy.

Modlitba pro Dobu stvoření 2021

Stvořiteli všeho,
jsme ti vděčni, že jsi ze svého společenství lásky stvořil naši planetu, aby byla domovem pro všechny. Svou svatou moudrostí jsi učinil Zemi, aby vydala rozmanité živé bytosti, které naplnily půdu, vodu a vzduch. Každá částečka stvoření tě chválí svým bytím a navzájem o sebe všichni pečují ze svého místa v předivu života.

Spolu s žalmistou ti zpíváme chválu za to, že v tvém domě „i vrabec si přístřeší najde, vlaštovka si staví hnízdo u tvých oltářů, aby svá mláďata zde uložila“. Připomínáme si, že jsi povolal lidi, aby obdělávali tvou zahradu tak, aby byla ctěna důstojnost každého tvora a bylo zachováno jeho místo v hojnosti života na Zemi.

Víme ale, že naše vůle k moci tlačí planetu za hranice jejích možností. Naše spotřeba není v souladu a neodpovídá rytmu, v němž je Země schopna se sama uzdravit.

Vzácné lokality jsou zpustošeny či ztraceny. Mizí druhy a systémy se hroutí. Tam, kde se útesy a doupata, vrcholky hor a hlubiny oceánů kdysi hemžily životem a vztahy, leží dnes mokré i suché pustiny, jako by nebyly stvořeny. Lidské rodiny prchají před nejistotou a válkami, stěhují se a hledají pokoj. Zvířata prchají před požáry, odlesňováním a hladem, stěhují se a hledají nová místa, kde by mohla vyvést mláďata a žít.

V této Době stvoření prosíme, aby dech tvého tvůrčího Slova pohnul naše srdce jako ve vodách našeho narození a křtu. Dej nám víru, abychom následovali Krista k našemu spravedlivému místu v milovaném společenství. Osviť nás milostí, abychom odpovídali na tvou smlouvu a na povolání pečovat o společný domov. Když obděláváme a střežíme tvůj svět, dej radost našim srdcím, abychom věděli, že se účastníme toho, jak tvůj svatý Duch obnovuje tvář tvé Země, a zajistili domov pro všechny.

Prosíme ve jménu toho, který přišel ohlašovat evangelium celému stvoření, Ježíše Krista.

Amen.


Žít Laudato sii Česká republika, www.zitlaudatosii.cz