Cesta k založení nového evangelického sboru v Roztokách

(ČB 10/2021) Kazatelská stanice Roztoky bude mít od 1. října 2021 svoji farářku. Pro práci v kazatelské stanici byla sborovým shromážděním sboru ČCE v Praze 8 – Kobylisy 19. září zvolena farářka Anna Pokorná. Roztocké společenství se tak dočkalo události, která byla dlouho připravována a která by měla vyústit k založení nového farního sboru.

Historie evangelického společenství v Roztokách sahá do roku 1941, kdy byla založena kazatelská stanice sboru ČCE v Libčicích nad Vltavou, jejíž fungování je datováno do roku 1984. V Roztokách se však v posledních sedmi letech dalo dohromady vícero převážně mladých rodin s vazbami na své původní, většinou pražské sbory. V roce 2014 jsme se začali scházet k bohoslužbám v moderní budově sdružení Roztoč 1x za měsíc. S vedením bohoslužeb vypomáhali kazatelé především pražských sborů, například Pavel Pokorný, Pavel Kočnar, David Balcar. Od roku 2016 bylo naše společenství vedeno jako reaktivovaná kazatelská stanice sboru Libčice nad Vltavou a dva její zástupci se stali členy libčického staršovstva. Bohoslužby vedl 1x za měsíc libčický farář Tomáš Cejp, který zároveň dojížděl do Roztok na vedení biblických hodin pro děti i pro dospělé. Bohoslužeb se již v té době účastnilo cca 30 lidí, některé neděle i 60, včetně dětí.

Od podzimu roku 2020 jsme získali možnost scházet se pravidelně v nově opravené a městem spravované historické vile. Touha po osamostatnění a vlastním faráři, který bude v Roztokách působit, se v nás znovu probudila. Seniorátní výbor tuto snahu od začátku podporoval. Se seniorem Romanem Mazurem jsme měli několik konzultací, celý postup jsme projednávali i v rámci libčického staršovstva. Začali jsme jednat s kandidátkou na kazatelku, vikářkou Annou Pokornou o kazatelské práci od října 2021. Jako neschůdnější a nejrychlejší se ukázalo požádat o pomoc některý pražský sbor, který na rozdíl od libčického disponoval volným úvazkem. Anna Pokorná byla v té době na vikariátu ve sboru ČCE v Praze 8 – Kobylisy, který byl k našemu plánu velmi vstřícný a žádosti o převedení kazatelské stanice na přechodnou dobu vyhověl. Současně začaly i přípravy na volbu farářky.

Anna Pokorná začala svou práci v Roztokách již v době vikariátu. Aktuálně se bohoslužby konají první a třetí neděli v měsíci od 10:30 za účasti cca 40 lidí. Farářka vede také duchovní setkání pro rodiče s dětmi a biblické hodiny pro menší děti, v plánu je pokračovat v pravidelných biblických hodinách pro dospělé. Nově jsou v plánu sobotní setkání pro starší děti a přednášky či diskusní večery pro mládež.

Mezi účastníky roztockých setkání patří nemálo ekumenických (především katolických) a necírkevních přátel. Roztočtí evangelíci jsou od začátku napojeni na sdružení Roztoč, které v Roztokách pořádá řadu kulturních a vzdělávacích aktivit. V tomto ohledu lze přepokládat, že zájemců o účast na životě kazatelské stanice a pak i nového sboru bude přibývat.

Příběh roztockých evangelíků poukazuje na vzájemnou podporu v rámci naší církve a společnou radost ze vzniku nového společenství. Jsme vděčni všem, kteří se na tuto cestu s námi vydali.

za výbor kazatelské stanice Roztoky Anna Kaucká