Tornádo na jižní Moravě

(ČB 11/2021) 1200 poškozených staveb včetně železničního koridoru, stovky popadaných stromů, oběti na životech. To byl výsledek tornáda, které se začátkem letošního léta prohnalo jižní Moravou. Diakonie reagovala bezprostředně vypsáním veřejné sbírky, na které se do dvou měsíců shromáždilo 26 milionů korun.

Při napravování škod působilo Středisko humanitární a rozvojové spolupráce Diakonie zejména v obci Hrušky. 84 domácností získalo pomoc v celkové výši 11,6 milionu Kč. V prvních dvou týdnech po tornádu odpracovalo 34 dobrovolníků v zasažené oblasti přes 1 000 hodin. Společně s dalšími devíti organizacemi, které pořádaly sbírky, uzavřela Diakonie dohodu o koordinovaném postupu pomoci lidem v postižených obcích. Smyslem dohody je, aby pomoc v této fázi byla plošná, spravedlivá a co možná nejrychlejší. „Asi poprvé v historii se podařila domluva mezi organizacemi na společném postupu pro efektivní a smysluplnou pomoc přímo na místě, což vnímám velice pozitivně,“ upřesňuje Kristina Ambrožová, ředitelka Střediska humanitární a rozvojové spolupráce.

Začátkem podzimu pak začalo vyplácení podpory domácnostem v těžké finanční a sociální situaci. Jedná se například o osaměle žijící seniory, kteří se nemohou spolehnout na pomoc rodiny. Přímo v Hruškách byl trvale přítomen koordinátor dobrovolníků Jan Dus, který měl na starosti podporu pro obyvatele Hrušek, a to v různých podobách: finanční, materiální, dobrovolnickou a psychologickou.

Ivana Dingová