Ekumenická rada církví v ČR zvolila nové vedení. V čele stanula poprvé v historii žena

(ČB 12/2021) Letošní, již 18. valné shromáždění Ekumenické rady církví v České republice se uskutečnilo 23. listopadu 2021. Hostily je tentokrát prostory Církve bratrské v pražské Soukenické ulici a ústředním bodem programu byla volba nového předsednictva.

Jediným kandidátem na post předsedy ERC se stal biskup Slezské evangelické církve augsburského vyznání Tomáš Tyrlík, ostatní navržení kandidáti kandidaturu nepřijali. Tyrlík byl v hlasování zvolen jednomyslně.

Volba prvního místopředsedy nabídla větší drama, když žádný ze tří kandidátů v prvním kole neměl nadpoloviční většinu. V následující zúžené volbě získala převahu hlasů současná superintendentka Evangelické církve metodistické Ivana Procházková. Druhým místopředsedou pak byl zvolen Marián Čop, biskup Evangelické církve augsburského vyznání, který tak navázal na své členství v předsednictvu ERC, jehož je členem od roku 2017. Náhradníkem předsednictva ERC se stal synodní senior ČCE Pavel Pokorný.

První žena a slezští evangelíci po 20 letech

Tomáš Tyrlík je duchovní Slezské evangelické církve a. v. V roce 1998 byl zvolen seniorem Frýdeckého seniorátu SCEAV a v roce 2006 členem Církevní rady SCEAV. V říjnu 2011 byl synodem zvolen náměstkem biskupa Slezské církve evangelické a. v. Je také místopředseda Sdružení Martina Luthera v ČR. V minulosti přednášel na katedře křesťanské výchovy Ostravské univerzity. Ve vedení církve působí od roku 2017. Tyrlíkovým zvolením se Slezská evangelická církev po dvaceti letech vrací do čela ERC. Dosud posledním představitelem SCEAV v čele ERC byl Vratislav Volný, který na této pozici působil v letech 1994–1995 a 2001–2005.

Ivana Procházková je doktorka teologie a působila jako farářka v Plzni, od roku 2012 pak v Praze. V rámci Institutu vzdělávání měla od roku 2010 na starosti další vzdělávání laiků a kazatelů. Bude to první žena v úřadu superintendenta ECM a přelomové je také její zvolení do předsednictva ERC – stala se tak vůbec první ženou, která tento post zastává.

Nově zvoleným pogratuloval dosavadní předseda ERC a emeritní synodní senior Daniel Ženatý. „Přál bych novému předsedovi, aby se ve své funkci setkával hlavně s otevřeností a s touhou všech křesťanů být spolu jako jedna Kristova rodina.“ Všem přítomným pak poděkoval za dobrou spolupráci. Vyzdvihl kreativní potenciál dosavadního předsednictva ERC a ocenil ekumenické projekty, které se ERC podařilo v minulém roce realizovat. Připomněl také motivaci pro činnost ERC: „Ekumenu chápu především jako proces stálého odstraňování předsudků, které se většinou vyskytují mezi těmi, kdo toho málo vědí o sobě, natož o druhých. A pak především jako proces neutuchající touhy být jednou jedno v Kristu a s Kristem při eucharistii.“

S gratulací se na dálku připojil také Jan Graubner, předseda České biskupské konference a arcibiskup olomoucký: „Dovolte, abych jménem svým i jménem České biskupské konference upřímně poblahopřál Vám, sestře místopředsedkyni Procházkové a bratru místopředsedovi Čopovi ke zvolení do vedení Ekumenické rady církví v ČR a ujistil Vás svou modlitbou. Věřím, že i nadále budeme ve vzájemné úctě a respektu rozvíjet spolupráci pro dobro společnosti, v níž žijeme a jíž máme sloužit jak hlásáním Evangelia, tak konkrétními skutky lásky.“

Biskup Holub vyzval ke spolupráci, předseda Tyrlík hovořil o naději

Host valného shromáždění byl plzeňský biskup Tomáš Holub. Ten představil téma aktuálního synodálního procesu, který papež František oficiálně zahájil 8. a 9. října 2021. Synoda potrvá do roku 2023 a proběhne v několika fázích: diecézní, kontinentální, univerzální. Synodální proces by měl vyvrcholit shromážděním biskupské synody v říjnu 2023 v Římě. Tomáš Holub přítomné delegáty církví vyzval k tomu, aby se k tomuto procesu připojili, a navázali tak s katolickou církví dialog. Ekumenickou radu církví v ČR ocenil jako důležitého partnera a podpořil myšlenku vzájemné spolupráce. Římskokatolická církev, kterou v ČR představuje Česká biskupská konference, není řádným členem Ekumenické rady církví v ČR, má zde status pozorovatele (podobně jako například Církev adventistů sedmého dne).

Ve své promluvě nový předseda ERC odkázal k logu ERC a připomněl, že všechny křesťany spojuje Boží milost. „Uvědomujeme si, že jsme na jedné lodi jako lidi, kteří byli nalezeni Pánem Bohem. Ta lodička v logu ERC má také stěžeň, neboli kříž, a to je naše naděje,“ prohlásil biskup Tyrlík.

Za potřebu křesťanů držet při sobě se přimlouvala také první místopředsedkyně ERC Procházková, která vedla závěrečnou modlitbu. „Prosíme, abychom byli obdařeni odvahou, abychom se vydali i na nové cesty,“ zaznělo v ní.

Ekumenická rada církví sdružuje 16 křesťanských církví a Federaci židovských obcí. Zastupuje jednotlivé církve ve vztahu ke státu a koordinuje mezicírkevní spolupráci. Generální sekretář Ekumenické rady církví Petr Jan Vinš k tomu uvádí: „Jedním z nejdůležitějších úkolů, které Ekumenická rada církví plní, je společná duchovní služba v armádě, vězení, policii nebo nemocnicích, která je uskutečňována společně s Českou biskupskou konferencí. Čím dál viditelnější jsou také akce, jako je Červená středa, při níž se společně zasazujeme za svobodu vyznání všech lidí.“

Funkce se nové předsednictvo ujalo okamžikem volby.

Adéla Rozbořilová, ekumenickarada.cz