František Žilka (1.7.1871 – 9.2.1944). Z rolnické chalupy za děkanskou katedru

(ČB 12/2021) Od jeho narození letos uplynulo 150 let. Narodil se jako nejstarší syn rolníka Jana Žilky v Dolních Rozsíčkách, které náležely do reformovaného sboru v Novém Městě na Moravě. Jeho maminka Marie byla z Blažkova, rozená také Žilková. František navštěvoval nejdříve církevní školu v Blažkově a potom ho rodiče na radu seniora Fleischera poslali studovat na české gymnázium do Brna. Během studia, v jeho dvanácti letech, mu zemřel otec a o hospodářství se starala matka s mladším synem. František Žilka si práce svého mladšího bratra velice vážil.

Po ukončení gymnázia (v roce 1890) odešel studovat do Vídně teologii, později studoval i v Halle, Edinburghu a Lausanne. Získal velký teologický rozhled a stal se nejvýraznějším českým představitelem liberální teologie. Ordinován byl v roce 1896 superintendentem J. E. Szalatnaym a pak působil ve sborech v Čáslavi, Táboře a nakonec v Mělníku. V té době byl také náměstek superintendenta české reformované církve. Měl velký rozhled nejen v teologii, ale také ve filosofii a historii. Je autor mnoha knih (např. František Palacký, Jan Hus, Jan Kalvín, Dějiny světových náboženství, Dějiny novozákonní doby, Naše křesťanství, Ježíš Kristus I-II aj.). Mimo vlastní autorské práce překládal ze starořečtiny, němčiny a angličtiny. V letech 1922–1941 působil jako redaktor časopisu Kalich. Jeho nejznámějším dílem se stal překlad Nového zákona do soudobé češtiny, který vyšel poprvé v roce 1933.

František Žilka

V roce 1919 byl povolán na Husovu československou evangelickou fakultu bohosloveckou, kde se stal prvním profesorem Nového zákona. Do čela fakulty jako děkan byl zvolen pětkrát. Často zastupoval fakultu        i církev na různých mezinárodních konferencích. Za svou činnost dostal čestné doktoráty v Montpellier, Paříži, Edinburghu a Rize. Dostal také vysoké francouzské vyznamenání Řád čestné legie.

Velkou oporou v životě mu byla manželka Marie, rozená Neumanová, z Mělníka. Ta zemřela v dost neutěšených finančních podmínkách u příbuzných v Brně v roce 1967.

Ladislav Žilka