Český bratr 5/2014. Moderní doba – Akce a reakce

Úvodník

titCB_5_2014

Reakce na akci

Podle Třetího Newtonova zákona (vzpomeňme na hodiny fyziky) platí: „Každá dvě tělesa na sebe vzájemně působí stejně velkými silami opačného směru; jedné síle se říká akce, druhé reakce. Akce a reakce současně vznikají a současně zanikají.“

Ačkoliv by se mohlo zdát, že se tedy silové účinky obou těles vzájemně ruší, není to tak. Jednoduchý experiment nás o tom přesvědčí: když dostanete od někoho facku, na tváři se objeví červený otisk ruky, která facku dala. Obě síly se tedy nemohly vzájemně vyrušit – jak by jinak vznikl onen červený otisk? V širším než fyzikálním pojetí jsou právě reakce na nejrůznější akce to, co posouvá lidstvo kupředu. Snad i ta facka. Reakcí na příliš zkostnatělé poměry je anarchie, reakcí na sešněrované nepochopení a utiskování žen feminismus. Přísnou výchovu střídá liberální, a když se zjistí, že to je už moc, vracíme se v jakési spirále k některým opuštěným důrazům, jež vyvolávají zase novou reakci. V hlavním článku rubriky Téma se tuto zkušenost pokouší uchopit Tomáš Pavelka v článku s příhodným názvem Dějiny se opakují.

Dva rozhovory v tomto čísle přinesou nekonvenční přístup k životu. V prvním zpovídal Ondřej Kolář idealistu a kavárníka, který se zabývá veřejným prostorem a proslavil se tím, že umisťuje na různá místa piana k veřejné produkci. Denně chodím kolem jednoho na hlavním nádraží v Praze a druhého v nádražní hale v Pardubicích. A vždy mně zvedne náladu, když u klavíru někdo sedí a hraje. Druhý rozhovor s alternativním revolucionářem Vojtou Veselým přináší Jana Plíšková. Znáte někoho, kdo bydlí v zimě v létě i s rodinou v jurtě? Prosím, seznamte se na straně 21.

Určitá vzpurnost a nechuť podřizovat se autoritám nás evangelíky provází už od dob reformace. Nechť jsme schopni naše chování motivovat touhou po reakci na akci s objevováním nového a přínosného. Aby se reakce nestala jen zapšklým kverulantstvím.

Inspirativní čtení v rozkvetlém máji přeje všem čtenářům
Daniela Ženatá

Obsah čísla

ŘEČ MÍST, KDE SE SCHÁZÍME
Lavice – O. Macek

TÉMA
Akce a reakce. Dějiny se opakují – T. Pavelka
Rozhovor s Ondřejem Kobzou: Jsem idealista, který se drží při zemi – O. Kolář
Otázka na tělo: Po čem se vám stýská ze „starých dobrých časů“?

CÍRKEV ŽIJE
Volnosti napospas. Rozhovor s Vojtou Veselým – J.  Plíšková
Herlíkovické setkání – V. Zikmund
Sboropění pod Hostýnem – J. Schneider
Margot Käßmannová: Luther je symbolem reformace – D. Ženatá

MOJE CÍRKEV
Žít podle zákona Kristova – 600. Výročí podobojí – P. Keřkovský
Prohlášení 33. konventu Ústeckého seniorátu

DIAKONIE
Davide, děkujeme! – P. Hanych

HUDBA
Nová píseň – Mnohorozměrný zpěv – L. Moravetz

SLOVO
Pro děti: Biblický zvěřinec – Psi a štěňata – L. Ridzoňová
Evangelické kafe – J. Jandová Stehnová

RECENZE
Cesta církve VII
Petr Sláma: Nové teologie Starého zákona a dějiny