Český bratr 6/2014. Moderní doba – Vanutí

Úvodník

titCB_6_2014Duch věje, kam chce

Zkuste chytit vítr. Fouká, kam chce; vidíme pohyb větví a třepetající se listí, ale vítr vidět není. Až důsledek jeho působení. Někdy to může být pěkná vichřice, která láme stromy a bere střechy. A jako je nezachytitelný vítr, je těžké zachytit vanutí Ducha svatého.  Stokrát si můžeme říkat, že přece věje, kam chce, a přesto nás znovu a znovu překvapuje.

V osmdesátých a devadesátých letech minulého století docházelo v mnoha sborech k probuzení, bolestným rozkolům a odchodům celých skupin do letničních a charismatických společenství. V některých evangelických sborech však za osvíceného působení moudrých farářů k odchodu nedošlo – na obsahu víry se shodli a rozdílné způsoby, jak víru prožívali, si dokázali vzájemně tolerovat. V rubrice Téma najdete hned dva příspěvky s tímto námětem ze sboru v Praze-Braníku. Článek tehdejšího faráře Luďka Rejchrta a rozhovor s nynějším farářem Jaroslavem Pecharem, který byl tehdy aktivním členem sborové mládeže. Vyznat se v množství směrů a proudů dnešní náboženské plurality nám pomůže v úvodním textu přední český religionista Zdeněk Vojtíšek .

Mnozí známe a zpíváme písně z Taizé. O tomto vpravdě ekumenickém společenství a světovém fenoménu píše Jana Škubalová v rubrice Církev žije. A že Duch odtud mocně duje už padesát let, dosvědčují všichni, kdo tam byli. Možná nemusíme jezdit až do Francie. Dům setkávání na Travné přitahuje lidi s podobnou touhou po prožití a naplnění víry, jak se dočteme v rozhovoru s organizátorem pobytů Jaredem Kenningem.

Duch věje, kam chce, vidět není, ale jeho působení cítit je. Možná stačí jen chtít a vnímat, stejně jako když námořník na začátku plavby rozvine plachty a doufá v dobrý konec plavby.

Inspirativní čtení přeje všem čtenářům
Daniela Ženatá

Obsah čísla:

ŘEČ MÍST, KDE SE SCHÁZÍME
Varhany – O. Macek

TÉMA
Evangelikalismus – Z. Vojtíšek
Rozbíjet falešné předsudky. Rozhovor s J. Pecharem – O. Kolář
Duch svatý v životě církve – L. Rejchrt
Otázka na tělo: Jak pociťujete působení Ducha svatého ve svém životě?

CÍRKEV ŽIJE
Ve stodole na Sázavě je otevřeno – D. Ženatá
Taizé – J. Škubalová
Vanutí Ducha na „konci světa“ – D. Ženatá

MOJE CÍRKEV
Senioráty se představují: Horácký seniorát – R. Černý
Daň z kostelů snad ČSSD nenavrhne – P. Šilar
Slavení 600. výročí podobojí – M. Lukešová
Rozhovor s Evou Šormovou, farářkou Jednoty bratrské – J. Kirschner

DIAKONIE
Diakonický hospic slavil desáté narozeniny – R. Kopecká, ph
SOS Centrum Diakonie v novém – V. Víchová, ph

HUDBA
Nová píseň – Přijď Duchu svatý, přijď – L. Moravetz

SLOVO
Pro děti: Biblický zvěřinec – Páv – L. Ridzoňová

RECENZE
Slavomil Hubálek: Zpovědník vrahů – J. Plíšková
Paul Johnson: Ježíš – L. Ridzoňová