Český bratr 9/2014. Moderní doba – Tajný bol

Úvodník

titCB_9_2014Romantismus v nás

Kdo z nás není aspoň v koutku duše romantik! Někdy v pubertě se v mysli usídlí sladký bol a romantické představy a nenaplněné touhy musí ven. Kolik básní vzniklo a vzniká v tomto období! Většina z nich nikdy nespatří světlo světa a jsou později vyhozeny při úklidu šuplíků. Ale byly napsány! I básník Jiří Palán v tomto čísle v rozhovoru přiznává, že první báseň s romantickým názvem Trosečník napsal v patnácti. Praktický život nás později většinou zavede jinam, ale občas se rádi vracíme ke knihám či filmům s romantickou zápletkou.

Celé devatenácté století, jímž se v letošním cyklu zabýváme, je romantismem poznamenáno. Ve výtvarném umění, v hudbě i literatuře. V hlavním článku rubriky Téma rozebírá Martin C. Putna společensko-historický kontext této doby. Podle něj nelze pochopit, v jakém místě duchovní pouti dějinami se nacházíme a co je tudíž třeba činit, dokud nepochopíme, jak jsme na toto místo historicky dospěli. A pokud se ptáme, co má činit křesťan dnes, musíme se ptát, jak došlo k tomu, že na počátku moderní doby tradiční křesťanství přestalo být samozřejmým základem identity evropského člověka.

Jan Zámečník a Pavel Šidák si všímají ve svém příspěvku kontextu literárního a teologického, včetně literárního zobrazení životní skepse a okouzlení smrtí. Potěšily nás živé odpovědi na Otázku na tělo. Je vidět, že Erbenova Kytice a její hororové scény jsou stále v povědomí. Asi i proto, že je součástí školních osnov a dočkala se i divadelního a filmového zpracování.

Dvěma články v rubrice Moje církev a pozvánkou s programem na zadní straně zveme na celocírkevní slavnost do Prahy na 12. října, kdy budeme připomínat 600 let od prvního vysluhování chleba i kalicha. Přijeďte!

Všem čtenářům přeji vlídný podzim a inspirativní čtení,
Daniela Ženatá

Obsah čísla

ŘEČ MÍST, KDE SE SCHÁZÍME

Pamětní desky – O. Macek

TÉMA

Katolická (a protestantská) umělecká romantika – M. C. Putna
Kanutí slz v němém vesmíru. Romantismus a smrt Boha – P. Šidák a J. Zámečník
Rozhovor s Jiřím Palánem: Báseň se rodí z klidu a prostoru – D. Ženatá
Otázka na tělo: Která z Erbenových básní je vám nejbližší a proč?

CÍRKEV ŽIJE

Svobodni v Kristu – Setkání křesťanů ve Vratislavi – D. Ženatá
Zelůvek včera a dnes – J. Stejskal
Hrajeme si s klubíčky – cvičíme si ručičky – O. Pikousová
Na návštěvě v knihovně Evangelické teologické fakulty UK – P. Moskala

MOJE CÍRKEV

Pozvání na komentované procházky reformační Prahou – J. Grollová
Moravskoslezský seniorát – J. Tomášek
Unikátní kostely v Pečkách a Herlíkovicích – kubismus a secese – J. Kirschner

DIAKONIE

Když je lidem spolu dobře. O kořenech diakonické práce v Letovicích – P. Hanych

HUDBA

Nová píseň – Dobrořeč duše má Hospodinu – L. Moravetz
Chvalčovské miniatury 2. Kdo zpívá, dvakrát se modlí – D. Valchařová
Povolání M. Matuškové do kantorské služby ve sboru – M. Kadlecová

SLOVO

Pro děti: Biblický zvěřinec – Kůň – L. Ridzoňová

RECENZE

Vladimir Vertlib: Šimonovo mlčení – L. Ridzoňová