Hans Küng: Ježíš. Ten, který otevírá cestu ke křesťanství

Hans Küng Ježíš(ČB 10/2014) Hans Küng (1927) je švýcarský římskokatolický teolog, vystudovavší v Římě, působící po většinu profesionálního života na německých univerzitách, od roku 1979 však bez oficiálního církevního pověření k vyučování teologie. Disertaci psal o protestantu Karlu Barthovi.Byl poradce II. vatikánského koncilu.

Jen rok po té, co Joseph Ratzinger (Benedikt XVI.) vydal druhý díl svého Ježíše (2011), uvedl jeho letitý oponent na pódiu velkého berlínského sálu toho svého. (Oba jsou profesoři, ani jeden z nich však v oboru biblistiky.)

Küngův Ježíš je mírně upravenou (a především zkrácenou) verzí jeho knihy z roku 1974 (Christ sein, česky v CDK 2000). Slavný muzikál Jesus Christ Superstar (1971) byl tehdy jakýmsi novým impulzem pro ježíšovské portréty – různě zabarvené podle politické, teologické i společensko-ekonomické orientace jednotlivých autorů.

Hans Küng podává obraz Ježíše a jeho učení, zaměřuje se na jeho význam pro tehdejší posluchače a líčí ho nejen jako náboženského učitele, ale také jako reprezentanta určitého radikálního a mocné provokujícího způsobu bytí. Vedle dobového kontextu Küng zaměřuje svou pozornost na dva póly, které v Ježíšově zvěsti vidí: na lásku k Bohu (zde je řeč o Božím království, obrácení, zázracích a hledání Boží vůle) a lásku k bližnímu (vykročení k nepřátelům a k odsunutým na okraj společnosti). Dále poměrně podrobně líčí Ježíšův soudní proces, resp. cestu k němu (Ježíšovo chápání Boha) a takřka v samém závěru se pokouší povědět své porozumění Velikonocům (umírání do Boha).
Hans Küng Ježíš
První a poslední kapitola se věnuje důsledkům, které má (může mít) Ježíšův život pro nás. Ratzinger i Küng jsou si dobře vědomi toho, že nezaujaté zprávy o Ježíšově životě spíše nemáme, než máme. Küng Rantzingerovi předhazuje upřednostnění dogmatiky před historicko-kritickým přístupem. Ale obě díla jsou vposledu především osobními vyznáními autorů o jejich orientaci na Ježíše.

Na Küngově práci je poznat, že vznikala před čtyřiceti lety. Některé informace, například o židovském prostředí Ježíšovy doby, jsou už výrazně zaostávající za současnou debatou. To však nemění nic na tom, že Ježíšův „životopis“ z Küngova pera je skvělým podnětem k oživení, protříbení i posunutí vlastních cest k Ježíšovi. A také si myslím, že právě taková kniha může leckomu cestu ke křesťanství znovu otevřít, seznámit s ním a inspirovat k četbě Nového zákona.

Ondřej Macek

KÜNG, Hans. Ježíš. Brno: Barrister & Principal, 2013. 226 s.
Přeložili Stanislav Štýs a Jiří Munzar