Český bratr 10/2014. Moderní doba – Duchařina

Úvodník

Duchové, démoni a džinové z lahve

Téma desátého čísla Českého bratra je zvláštní. Duchařina. Člověk křesťan tak trochu neví, co si o něm má myslet. Rozhodně je však zajímavé a nelze je brát na lehkou váhu. Představy o tom, co není vidět, ale působí na lidské myšlení, rozebírá poctivě v hlavním článku religionista Jiří Hoblík. Všímá si i vztahu spiritismu a křesťanství. Svěží rozhovor s renomovaným psychiatrem a teologem Prokopem Remešem přináší mimo jiné informace o takzvané hagioterapii, při které pacienti (zejména ti se závislostmi) za pomoci biblických příběhů sestupují k nejhlubším existenciálním a duchovním otázkám – bez ohledu na to, zda se sami pokládají za věřící, či nikoli. V rozhovoru dojde i na parapsychické jevy a vymítání ďábla. Na otázku na tělo se tentokrát sešlo nebývale mnoho odpovědí, takže se zdaleka všechny nevešly, i když byly zajímavé. To vše najdete na stránkách 7 až 12.

Velice nás těší, že kromě článků, které zadává redakční rada pro jednotlivé rubriky, přicházejí i příspěvky od vás – čtenářů. Ať už z různých podařených akcí, k aktuálním tématům jako je budoucí samofinancování církve či vzpomínky na význačné osobnosti. Časopis není nafukovací (i když počet stránek stále roste), proto někdy články, které se do něj nevejdou, uchováváme do dalších čísel, některé však, které ztratí na aktuálnosti, se již uveřejnění nedočkají. Prosíme o shovívavost a pochopení, dbáme i na určitou vyváženost regionální a tematickou. Potýkat se s prázdnými stránkami by bylo rozhodně horší. Děkujeme, a pište!

Na webových stránkách www.ceskybratr.cz jsme vylepšili prohlížení časopisu. Nyní můžete virtuálně listovat časopisem pouhým kliknutím myší. Zkuste to!

Slunné podzimní dny a inspirativní čtení přeje všem příznivcům
Daniela Ženatá

Obsah čísla:

ŘEČ MÍST, KDE SE SCHÁZÍME

Bible – O. Macek

TÉMA

Staré a nové duchařinky – J. Hoblík
Rozhovor s Prokopem Remešem: Ďábel nemá je „hollywoodskou“ podobu – O. Kolář
Otázka na tělo: Vyplnila se vám někdy silná předtucha?

CÍRKEV ŽIJE

Josef Souček, první synodní senior ČCE – L. Roskovcová
Náš první synodní senior – L. Roskovcová podle B. Valeše
Čeští a němečtí přátelé Herlíkovic se sjeli k 110. výročí kostela – M. Čaňková
Letní kurzy pro varhaníky – J. Zeman
Zprávy ze škol Evangelické akademie – R. Čunderlíková
Rozhovor s malířkou Petrou Fischerovou: Celý život hledám svůj výraz – O. Kolář

MOJE CÍRKEV

Rozhovor církve o hospodářské soběstačnosti sborů. Usnesení synodu – P. Stolař
Senioráty se představují: Chrudimský seniorát – M. Chyba
Perla secese v Herlíkovicích – evangelický kostel – J. Kirschner

DIAKONIE

Diakonie oslavila 25 let. Na zámku v Myslibořicích – A. Šůra
Přidejte se k nám! Krabice od bot 2014 – M. Bárta

HUDBA

Nová píseň – Ó jak nádherné jsou dny v Božím království – L. Moravetz

SLOVO

Pro děti: Biblický zvěřinec – Rybičky – L. Ridzoňová

RECENZE

John Stott: Rok s Biblí. Každodenní zamyšlení nad Knihou knih – Š. Grauová
Hans Küng: Ten, který otvírá cestu ke křesťanství – O. Macek