Český bratr 3/2015. Moderní doba: „Ocelové století“

 Úvodník

Vítězství hmoty nad duchem?

Kresba na titulní straně tohoto čísla se jmenuje „Duch ohrožen technikou“. Namalovala ji naše dvorní ilustrátorka, akademická malířka Petra Fischerová. Duch vlaje, je jako by na odchodu, technika zezadu dotírá, naštěstí zatím s úsměvem. Duch hledí kupředu, snad jej něco vábí, vidí někde daleko něco smysluplného. V tom je naděje.

Když jsem v novinách četla, že počítač vybavený šachovým superprogramem vyhrál šachovou partii nad úřadujícím mistrem světa Garry Kasparovem, mou vírou ve vítězství ducha nad hmotou to otřáslo. Ale pak jsem si uvědomila, že to je jinak. Koncentrovaný potenciál stovek vědeckých mozků přetavený v šachový program přemohl jednoho chytrého, ale unavitelného a lidsky chybujícího člověka. No a co?

Z rozhovoru s Danou Drábovou, předsedkyní Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, také jednoznačně vyplývá: ano, technika včetně jaderných technologií nás může ohrožovat, ale jen když s ní budeme zacházet špatně. Při zodpovědném přístupu dobrého hospodáře nám naopak bude v mnoha oblastech sloužit velice dobře. Rozhovor najdete na straně 8.

V rubrice Slovo přinášíme dva příspěvky k aktuálnímu tématu soužití křesťanů a muslimů. Jednak Prohlášení o vztahu křesťanů k muslimům, které zaznělo jako poselství při ekumenických bohoslužbách koncem ledna na Staroměstském náměstí v Praze, jednak článek Petra Pokorného Co s islámem v Evropě? Doporučuji je vaší pozornosti.

??????????????????????Inspirativní čtení v předjaří přeje všem čtenářům
Daniela Ženatá

 

Obsah čísla:

ÚSTECKÝ SENIORÁT
Dominantní postavení katolické církve – P. Čapek

TÉMA
Cechy ocelového města. Vláda triumvirátu přírodovědec-technik-ekonom – T. Pavelka
Rozhovor s D. Drábovou: Jaderné technologie víc pomáhají, než škodí – D. Ženatá
Otázka na tělo: Čím nás může ohrozit rozvoj techniky?

CÍRKEV ŽIJE
Bolest a naděje – farářský kurz 2015 – L. Kabíček
Moravský ryzlink v Porýní – O. Macek
Před 70 lety zemřel v koncentračním táboře v Dachau Jaroslav Šimsa – D. Ženatá
Cesty s Potulným – P. Kolínský
O přátelském prostředí školy a koláčích v kostele – R. Čunderlíková
Vzpomínka na Emilii Veverkovou – M. Ježdíková
Jaro Křivohlavý 1925-2014 – J. Keřkovský

MOJE CÍRKEV
Poličský seniorát – J. Lacina
Nová šance pro Malešice – J. Kirschner
Koncil jako událost prvého řádu – M. T. Zikmund

DĚTI A SBOR
Vyprávění. – E. Šormová
Rozhovor s Ilonou Mužátkovou: Příroda je velká Boží učebna – D. Bednaříková
Nápady na činnosti s dětmi: Den Země – D. Bednaříková
Doporučujeme: Příroda je Boží dar – L. Ridzoňová

DIAKONIE
Vzdělávat týmy ze středisek a škol Diakonie má mnoho výhod – B. Dubcová

SLOVO
Prohlášení o vztahu křesťanů k muslimům – M. Vymětal
Co s islámem v Evropě – P. Pokorný
Boží aplikace do mobilu – P. Bělíková

RECENZE
Tabita Landová: Liturgie Jednoty bratrské 1457-1620 – P. Filipi
Anselm Grün: Lék na únavu ze života – L. Ridzoňová