Český bratr 4/2015. Moderní doba: „Víme, o čem mluvíme?“

Úvodník

Mluviti stříbro, mlčeti zlato

Toto pořekadlo jistě platí tam, kde se vedou řeči, babské klepy nebo bezbřehé diskuse. V komunikaci mezi lidmi ale spíš platí mluviti zlato. Pro zdravé rozvíjení i udržování vztahů je potřeba o nich mluvit, hovořit o problémech, vyjasňovat si stanoviska a důvody chování. Kde se komunikace zadrhne, mluvení není vyslyšeno nebo nebylo vůbec vysloveno, nastávají různá zauzlení, jejichž rozmotání nebývá jednoduché. Mezi partnery, v rodině, ve sboru, v církvi i společnosti.

Zamyšlení nad tématem „Víme, o čem mluvíme?“ vtipně a přitom odborně fundovaně napsala lingvistka a překladatelka Olga Richterová. Najdete je na straně 7. Největší odbornicí na exulantskou tematiku je u nás Edita Štěříková. Prozkoumala spoustu archivů a napsala mnoho knih. O její celoživotní vášni s ní rozmlouval Jan Šulc. Rozhovor s touto nevšední historičkou a autorkou si můžete přečíst na straně 9 a recenzi k její poslední knize o moravských exulantkách, jejich emancipaci i poslušnosti na straně 42.

Rubrika Děti a sbor se věnuje aktuálním tématům. Nápady pro práci s dětmi nabízí s dostatečným předstihem, aby zájemci stihli včas vše připravit, pokud chtějí některé aktivity s dětmi uskutečnit. Již v minulém čísle jsme se mohli inspirovat nápady k Velikonocům, nyní nabízí autorky nápady k Noci kostelů, která se koná koncem května.

Letní čas, více slunečního svitu a hlavně právě prožité Velikonoce jsou vzpruhou pro nastávající čas.

??????????????????????Příjemné jaro a inspirativní čtení všem čtenářům přeje
Daniela Ženatá

Obsah čísla

ÚSTECKÝ SENIORÁT
Čas po vydání tolerančního patentu – P. Čapek

TÉMA
Víme, o čem mluvíme?O. Richterová
Rozhovor s Editou Štěříkovou: O pobělohorských exulantech zblízkaJ. Šulc
Otázka na tělo: Zažili jste někdy, že mělo vaše slovo moc?

CÍRKEV ŽIJE
Podhostýnské zpívání – V. Dadáková
Restart práce spirituála na konzervatoři v OlomouciA. Wrana
Rozhovor s Nelu Balajem, farářem z Arbroath ve SkotskuD. Ženatá
McConnel a Den Země J. Nečas
Společné cesty byly obohacením – P. Brodský

MOJE CÍRKEV
Návrat k funkcionalismu – Boskovice –J. Kirschner
Západočeský seniorát: Slavná minulost směřuje k zodpovědné přítomnosti – J. Beneš
Odúmrť – pojem z občanského zákoníku – J. Bartušek
Jak se snižují prostředky na diakonické a rozvojové projekty – R. Mazur

DĚTI A SBOR
Biblické postavičky – D. Bednaříková
Nápady na činnosti s dětmi – Noc kostelů – D. Bednaříková

SLOVO
Pro děti: Biblický zvěřinec – Pelikán – L. Ridzoňová

DIAKONIE
Konalo se shromáždění Diakonie – A. Šůra
Humanitární konvoj na Ukrajinu – H. Pfannová

RECENZE
Edita Štěříková: Moravské exulantky v obnovené Jednotě bratrské – J. Kafková
Kateřina Lachmanová: Karikatury Boha – Š. Grauová
Hynek Schuster: Kaštánkova dobrodružství – R. Kučerová