Český bratr 6/2015. Moderní doba: „Země bez nebes“

Úvodník

Synod, Husovské slavnosti a začátek léta

V polovině května zasedal synod. Zvolil novou synodní radu, která nastoupí do úřadu v listopadu. Učinil mnohá důležitá rozhodnutí. Po celý víkend byli tři pracovníci našeho mediálního oddělení při tom a téměř on-line vkládali na web synodcce.cz aktuální informace o probíhajících debatách i rozhodnutích. Přímý televizní přenos je zatím nedostižným ideálem, ale i tak kdo chtěl, mohl sledovat přibývající texty i fotky z jednacího sálu přes internet téměř v přítomném čase. Příspěvek o jednání synodu, výsledcích voleb a hlasování je v rubrice Církev žije. Oficiální a platné znění všech usnesení bude k dispozici po intimaci synodní radou v polovině června.

Téma tohoto čísla je spjato s návratem k přírodě, rituálům a odpovědnosti za stvoření. Najdete zde rozhovor s oddávající farářkou, náhled na nový typ pohřebního rituálu nebo článek o tom, jak a proč sbírat hliník.

Blíží se Husovské slavnosti 2015, dvoudenní festival v centru Prahy, který pořádá Českobratrská církev evangelická spolu s Církví československou husitskou. Na zadní straně najdete program oslav i odkazy na podrobnější informace. Uvnitř listu si můžete přečíst upoutávku, na co se obzvlášť těšit. A na druhé straně obálky si všimněte výzvy koordinátorky dobrovolníků: hledáme pomocníky na zajištění oslav!

V letním dvojčísle se můžete těšit na obsažnější rubriku Slovo, do níž hodláme vložit všechny recenze na zajímavé knihy, které se nám poslední dobou hromadí a nemohou se vtěsnat do pravidelných čísel. Rovněž připravujeme letní čtení k odpočinku na dece či na plovárně.

Inspirativní čtení přeje všem čtenářům??????????????????????
Daniela Ženatá

Obsah čísla

ÚSTECKÝ SENIORÁT
Diakonie v Ústeckém seniorátu – Z. Bárta

TÉMA
Rozhovor s farářkou Martinou Kadlecovou o netradičních svatbách – D. Ženatá
Kalvín k odpovědnosti za Boží stvoření – L. Vischer/J. Nečas
Neobvyklý půvab přírodního pohřebnictví – B. Dobešová
Otázka na tělo: Zasahují genetické manipulace do Božího stvořitelského plánu?

CÍRKEV ŽIJE
Ohlédnutí za synodem Českobratrské církve evangelické – J. Vondrová, D. Ženatá
V neděli do kostela s Biblí a zpěvníkem… a hliníkovým odpadem – M. Kadlecová
Rozhovor s Pavlem Klineckým: Uchem jehly už prošlo na sto hostů – D. Ženatá
Česko-polská spolupráce mezi studenty středních škol – D. Hanuš
Pestrost v pusztě. Mezinárodní kalvinistická konference v Maďarsku – T. Pavelka

MOJE CÍRKEV
Evangelický kostel v Baťově Zlíně –J. Kirschner
Na začátku července zaplní centrum Prahy Husovské slavnosti – J. Vondrová
Je církev Diakonii matkou, či macechou? – J. Šarounová

DĚTI A SBOR
Děti a bohoslužba – M. Sedláčková
Kostelový víceboj – I. Květonová, O. Maceck

DIAKONIE
Kampaň H2Óda na radost
Betlém. Chráněné bydlení v jihomoravských Brumovicích

SLOVO
Pro děti: Biblický zvěřinec – Kobylky – L. Ridzoňová
Záchranné stanice pro mizející výrazy – E. Žárská
Zhoubná tvrdohlavost M. Jana Husa – J. Nechutová
Poslední slovo: Zahrát si moře – L. Ridzoňová

RECENZE
Alberto Tronchin: Spravedlivý riskuje – A. Šnoblová