Ústecký seniorát – výhledy

ústecký(ČB 12/2015) Jsme rádi, že se můžeme podělit o radostné zprávy, které se týkají našeho seniorátu. Pro uvolněné sbory jsme v posledních měsících přivítali dva duchovní. V Teplicích již působí Dan Páleník a v Chomutově Filip Němeček. Členové velmi vzdálených sborů v Orlové a v Českém Těšíně navštěvují a pomáhají ve sboru Ústí nad Labem.

Po roce 1989 přijali pozvání na kratší či delší období tito farářky: Marie Molnárová, Miroslav Nekvasil, Anna Pavlosková, Daniel Pfann a Michal Šimek. Nahlédnutím do záznamů můžeme při vědomí velké neúplnosti připomenout kromě bohoslužeb v Ústí a v Trmicích biblické hodiny a vyučování dětí. Při slavnostních shromážděních k 17. listopadu jsme mohli vyslechnout výklady farářů Amose Tejkala, Alfreda Kocába, Zdeňka Bárty, Miloše Rejchrta, biskupa Václava Malého, z fakultních hostů pak Jakuba Trojana, Jana Sokola a Ladislava Hejdánka. Kostel apoštola Pavla se stal místem řady koncertů, které byly připraveny spolu s členy Městského divadla. Zvláště starší generaci bylo vlastní zvěstování evangelia na veřejnosti. Dosvědčuji, že v Ústí i muži navštěvovali nemocné a opuštěné.Velmi náročné opravy byly do značné míry hrazeny z veřejných prostředků. V době záplav roku 2002 se velké prostory far při Labi staly uprostřed bahna a všeho zmaru místem neokázalé pomoci. Tak to bylo i v Ústí.

Je dobré si připomenout, že povzbuzením a dobrým vkladem pro přítomnost bylo po dobu třiadvaceti let působení bratra faráře Hynka Merty a jeho rodiny spolu se zaujatými laiky. Farář Merta po ztrátě státního souhlasu pracoval v Liberci ve sběrně koží a papíru, v roce 1966 již pak mohl přijmout pozvání do ústeckého sboru. Oceňovali jsme šíři jeho vzdělání, biblické výklady pro sbor i faráře seniorátu. Jeho hudební nadání zase sloužilo pěveckému sboru. Jeho radostnost a velkorysost byla založena velmi hluboce a nejednou se v té souvislosti svěřoval, že přijímá mnoho ze svobody a milosti, jak mu byla dáno poznat mj. při studiu Martina Luthera.

Na závěr vděčné připomenutí jmen těch, kteří nás předešli: Manželé Kaiserovi, Eva Binová, Antonín Zeman, Jaroslav Švejda st., dr. Ivan Brouček, dr. Josef Kopřiva, docent Václav Daneš a Ing. Antonín Král.

Petr Čapek