Český bratr 12/2015. Moderní doba: „Svařák a hry“

Úvodník

Adventem vykračujeme do nového církevního roku

Letos jsme prožili první adventní neděli už koncem listopadu. Začíná církevní rok, otevírá se před námi cosi nového, čistého, nepopsaného. Slavíme příchod, narození dítěte v jeslích, vyhledáváme klid a tiché chvíle při svíčkách. Zároveň se chýlí ke konci občanský rok s celým svým předvánočním blázincem v obchodních centrech, s firemními večírky, reklamami se Santaklausem, punčem a koledami po stopadesáté.

Oba tyto póly k našemu prožívání adventu v předvánočním čase patří. Trocha klidu, trocha pozlátka, shánění dárků a vůně vánočního cukroví. Že je prožívání Vánoc cosi navýsost důležitého, o tom svědčí i časté spory těch, kdo se chystají slavit společné Vánoce poprvé: „Uděláme si Štědrý den jako u nás! Ne, já bych chtěl, aby to bylo jako u nás!“

Než se nadějeme, bude tu rok 2016. Co přinese nového? Všichni si přejeme protříbení v politice a zklidnění mezinárodním dění, solidaritu s lidmi v pohybu a účinnou pomoc potřebným. Modleme se za pokoj.

V Českém bratru chystáme do nového ročníku pár změn. Cyklus témat už máme vymyšlen, chtěli bychom rozpracovat pojmy jako je duše, pocit, strach, radost, bolest a podobně. Chystáme novou rubriku, v které by se objevovaly krátké aktuální zprávy. Prostřednictvím časopisu by církev rádi oslovovali i členové nově zvolené synodní rady. Předplatné na celý rok zůstává 290 Kč. Pokud chystáte nějaké změny v počtu odebíraných kusů, budeme rádi, když to redakci sdělíte do konce roku. Faktury budeme rozesílat jako obvykle, v únoru.

DŽ_výřezInspirativní čtení a klidné a radostné prožití vánočních svátků přeje všem čtenářům Daniela Ženatá

OBSAH ČÍSLA

ÚSTECKÝ SENIORÁT
Ústecký seniorát – výhledy  – P.Čapek

TÉMA
Jak se stane z rebelie kánon – T. Pavelka
Otázka na tělo: Čím se řídíte při výběru vánočních dárků?

CÍRKEV ŽIJE
Druhý vatikánský koncil po padesáti letech – J. Doležal
Pohled vzhůru. Husův rok 2015 končí – J. Plíšková
Cesta za krajany do Chorvatska – J. Krupa
Příběhy bezpráví – A. Wrana
Mých prvních třicet dní v misi – D. Petříček
Zvuk lotyšských pěveckých sborů je dotek nebes – B. Šimečková
Slavnostní bohoslužby v Ratiboři – R. Hříbková
Zvonky dobré zprávy v Evropském parlamentu – R. Hříbková
Evangelické muzeum v Horním Rakousku – D. Matějka

MOJE CÍRKEV
Rozhovor s J. Schneiderem: Zpívá-li více generací spolu, zážitek se umocňuje – O. Kolář
Supervize a práce kazatele – D. Ženatá

DĚTI A SBOR
Rozhovor s Evou Ježíkovou: Zpívání s dětmi – L. Ridzoňová
Zpívejte a tvořte – L. Ridzoňová

DIAKONIE
Romové společně s filharmoniky – A. Šůra
Rozhovor s Magdalenou Mašlaňovou: Jsme jaksi rozpohybováni – M. Vodáková

SLOVO
Poslední slovo: Komu co a proč? – P. Neumann

RECENZE
Divadelní představení: Korespondence V+ W – M. Fůrová
Gerhard Mester: Člověk František – J. Plíšková
Jan Hus: Knihy kacířů se mají číst