Český bratr 1/2016. Téma: Máme vůbec duši?

Úvodník 

Co přinese nový rok 2016?

(ČB 1/2016) Hesla Jednoty bratrské mají dlouhou tradici. Na každý den v roce se losuje biblický verš a jeden je určen jako heslo roku. Letos je to: „Toto praví Hospodin: Jako když někoho utěšuje matka, tak vás budu těšit.“ (Iz 66,13) Co k tomu dodat? Útěchu a pocit bezpečí potřebujeme všichni, nechť nás verš provází ve dnech dobrých i horších.

S novým ročníkem jsme přistoupili v Českém bratru k několika změnám. Možná jste si všimli, že obálka je trošku jiná. V hlavičce jsme se snažili o větší přehlednost, přibylo logo církve. Na dvojstraně 4–5 je nová rubrika AKTUÁLNĚ, kde bychom rádi publikovali, co zajímavého se kolem nás právě děje. V krátkém sloupku se v této rubrice budete setkávat se vzkazem od nové synodní rady. Zahajuje synodní senior Daniel Ženatý.

Po roce Husových kázání se vracíme k praxi biblických úvah různých autorů. Stanou se součástí rubriky TÉMA a pokud se podaří, budou témata jednotlivých čísel odrážet či doplňovat. Zprávy a reportáže z dění ve sborech, z církevních škol či z nejrůznějších akcí budou plnit rubriku MOJE CÍRKEV. Rubrika pro práci s dětmi bude mít název S DĚTMI, protože již nebude přinášet tipy na skupinovou práci s dětmi ve sboru, ale spíše návody a doporučení pro rodiče, co se s dětmi dá dělat či prožít, a jak na to.

A s jakými náměty se letos setkáte? Rádi bychom se zabývali abstraktními pojmy jako jsou radost, bolest, touha, cit a pocit, pokoj, vůle k životu a další. První číslo rozebírá duši. Máme vůbec duši?, ptali se autoři příspěvků.

Milí čtenáři, přeji vám dobré vykročení do nového roku, odvahu a sílu zvládnout výzvy, které na nás v příštím čase čekají. Pán Bůh ať nás při tom ochraňuje.

Daniela Ženatá??????????????????????

 

OBSAH ČÍSLA

TÉMA
Biblická úvaha: Jsem tělo, jsem duše – J. Pechar
Rozhovor se S. Komárkem – V přírodních vědách se s duší nepočítá – O. Kolář
Duše v křesťanství – O. Kolář
Otázka na tělo: Kdy jste si naposledy uvědomili, že máte duši?

MOJE CÍRKEV
Rozhovor s Ondřejem Titěrou, členem synodní rady – J. Plíšková
Z cesty do Mexika – J. Škubalová
Abrahamův kufr s plenkami a bublifukem – J. Matěková
Svitavský sbor v Kleszczově, Lodži a Zelově – J. Stejskal
Modlitba Taizé v Jihlavě – J. Tkadleček

S DĚTMI
Bosky do půlkruhu – P. Brandhauer
Na arše v šest – L. Ridzoňová
Biblický zvěřinec: Livjátan – L. Ridzoňová

DIAKONIE
Jak se draží v Diakonii – adventní benefice 2015 – A. Šůra
Česko navštívil ředitel německé Diakonie – P. Hanych

SLOVO
Dopis z Německa českým evangelíkům – P. a V. Pokorných
Otevřený dopis: Věc Františka Laichtera – P. Keřkovský a P. Hlaváč
Vzpomínky na Jana Karafiáta – E. Žárská
Poslední slovo: O odpuštění – Š. Brodský

RECENZE
Jan Hábl: Labyrint upgrade – J. Hoblík

KOMIKS
Máme duši? – K. Malina

  •