Archiv autora: Adéla Rozbořilová

ČB 3/2021. TÉMA: MLADŠÍ ŠKOLNÍ DĚTI

(ČB 3/2021) Nacházíme se přibližně v polovině předvelikonočního postního období. Čas k zastavení, říká se. Jenže náš život je do značné míry zastaven už dlouho. Chtěli bychom se možná raději spíš hnout. Naše duše i těla jsou už dost uskřípnutá, málokdo má nyní chuť se ještě více nořit do sebe, ještě více se izolovat. Některým z nás už možná dochází dech. Tato podivná doba přináší mnohým z nás trápení a strasti, některým i strach, nebo dokonce smutek.

   POSLECHNĚTE SI ČLÁNEK

Pokračování textu

Biblická úvaha (J 4,21–24; Ř 1,21; Mal 2,2)

(ČB 3/2021) Zvěstování evangelia dětem mi působí velkou radost. Sám jsem je prožíval v nedělní škole v Zábřehu. Nedělka se tam konala před bohoslužbami, měla pevné schéma a trvala celou hodinu. Naučil jsem se tam biblické příběhy, písně a spoustu biblických veršů nazpaměť. Bez nadsázky můžu říct, že to podstatné, co jsem potřeboval pro život a své budoucí povolání, mi dala právě nedělní škola. Po ní zůstávala ještě řada dětí na společných bohoslužbách a účastnila se spolu s dospělými uctívání Boha. Tím dvojím se v nás malých začal utvářet křesťanský světový obraz, v němž má Bůh jedinečné postavení. Ti, kdo vedou děti, potřebují sami jasné životní směřování. Doporučoval bych, aby byli vedeni a povzbuzováni kazatelem a pověřováni staršovstvem, tak aby se výchova dětí ve sboru stala záležitostí všech. Je velká škoda, jestliže se někde v nedělce místo vyučování nebo zpěvu hrají hry.

   POSLECHNĚTE SI ČLÁNEK

Pokračování textu

Rozhovor s Petrou Bandhauer od Godly Play

(ČB 3/2021) Petra Bandhauer žije ve sboru Sedlec-Prčice, učí cizí jazyky, ale vystudovala také evangelickou teologii a léta se v církvi věnuje práci s dětmi. Rodičovská zkušenost ji vedla k hlubšímu promýšlení toho, jakým způsobem přivádět děti k Bohu tak, abychom je nemanipulovali. Zkušenosti s pedagogikou Marie Montessori a s Katechezí Dobrého pastýře ji pak nasměrovaly až na pozici ředitelky společnosti Godly Play Česká republika, z.ú. A právě o katechezi Godly Play jsme si spolu povídaly.

   POSLECHNĚTE SI ČLÁNEK

Pokračování textu

Buďte jako děti

(ČB 3/2021) Milí čtenáři, přiznám se, že zastávám dva zdánlivě protichůdné názory najednou. Myslím si, že práce s dětmi v církvi by měla být jejich věku přiměřená. Ale taky si myslím, že by všichni měli být společně na bohoslužbách. V práci na katechetické přípravce pro nedělní školu jsem se podílela na dvou změnách v jejím uspořádání – prvně šlo o rozšíření tak, aby pro každou věkovou skupinu byla navrhnuta přiměřená a různorodá práce. Ale o několik let později směřujeme k tomu, aby přípravka nabízela co nejvíce možností, jak slavit v neděli bohoslužby všichni společně.

   POSLECHNĚTE SI ČLÁNEK

Pokračování textu